amoniak

Další možnosti, jak snížit hladinu amoniaku v organismu

V minulém článku jsme si ukázali, jak l-ornithin pomáhá se snižováním hladin amoniaku v organismu. Nejedná se však o jedinou metodu, jak přirozenou cestou amoniak snížit. Na další možnosti se podíváme níže.

Další možnosti, jak snížit hladinu amoniaku v organismu

Laktulóza

Laktulóza je neabsorbovatelný disacharid, který je střevními bakteriemi degradován na kyselinu mléčnou a další organické kyseliny. Ke snížení hladin amoniaku přispívá laktulóza tím, že odstraňuje amoniak z krve a transportuje jej do tlustého střeva. Amoniak je následně vylučován z organismu. Obvykle se užívají 2 až 3 lžíce laktulózy 3 až 4krát denně. I když laktulóza snižuje hladinu amoniaku v krvi, může mít i nepříjemné vedlejší účinky jako průjem, plynatost nebo nevolnost. Při užívání laktulózy je důležitá dostatečná hydratace, protože může způsobovat dehydrataci organismu. [1]

Zinek

U osob s vysokými hladinami amoniaku v krvi byl často pozorován nedostatek zinku. Přestože zatím chybí jednoznačné důkazy, existují studie, které naznačují, že by suplementace zinkem mohla být pro snížení hladiny amoniaku v krvi prospěšná. Například japonská studie z roku 2001 ukázala, že suplementace zinkem vedla u pacientů trpících jaterní encefalopatií ke snížení hladiny amoniaku v krvi. Podávání zinku pravděpodobně pomáhá při hyperamonémii (zvýšené hladině amoniaku) tak, že zvyšuje aktivitu enzymu ornitin transkarbamylázy, který je důležitou součástí močovinového cyklu. Následné zvýšení produkce moči vede k lepšímu vyplavení amoniaku z organismu. [2]

Prebiotika, probiotika a synbiotika

Prebiotika jsou nestravitelné složky potravy, které stimulují růst a aktivitu mikroorganismů ve střevě (probiotik). Prebiotika se přirozeně nacházejí v mnoha potravinách, jako jsou ovesné vločky a další celozrnné výrobky, mnoho druhů ovoce a zeleniny, včetně artyčoků, chřestu, cibule nebo banánů. Probiotika jsou mikroorganismy, které doplňují přirozené střevní bakterie a pomáhají optimalizovat střevní flóru. Synbiotika jsou doplňky výživy kombinující probiotika a prebiotika, které využívají jejich synergických účinků.

Studie ukázaly, že konzumace synbiotik pomohla u pacientů s onemocněním jater zvýšit množství prospěšných střevních bakterií a naopak snížit počet těch patogenních. Tento účinek přetrvával po dobu 14 dnů od ukončení suplementace a zároveň byl spojen se snížením hladiny amoniaku v krvi u téměř 50 % pacientů. Kromě toho synbiotika snižují zánět a oxidativní stres, což vede ke zvýšenému odbourávání amoniaku.

Další studie se účastnili pacienti s cirhózou jater ve věku 18 až 80 let. U skupiny, která užívala po dobu 3 měsíců směs probiotik (Streptococcus thermophilus a různé druhy Bifidobacterium a Lactobacillus) došlo mimo jiné k zásadnímu snížení hladiny amoniaku. U kontrolní placebo skupiny tento efekt nebyl pozorován. [3] Užívání probiotik má pozitivní vliv na více aspektů lidského zdraví. Mohou představovat bezpečnou, dlouhodobou a účinnou strategii pro snížení hladin amoniaku a mohou být vhodnou alternativou výše zmíněné laktulózy.

Glutamin

Ukázalo se, že užívání glutaminu může snižovat hladinu amoniaku u vytrvalostních sportovců. Během vytrvalostních aktivit totiž dochází ke zvyšování hladin amoniaku v krvi a to je pak jednou z příčin postupně se zvyšující únavy. V rámci studie, které se účastnilo 15 vytrvalostních sportovců, byly pozorovány hladiny amoniaku v krvi. Sportovci měli za úkol běžet po dobu 120 minut (přibližně 34 km). Hladina amoniaku byla sledována před výkonem a následně každých 30 minut. Při kontrolním pokusu bylo během výkonu pozorováno zvýšení hladiny amoniaku o 70 % nad klidovou koncentraci. Po suplementaci glutaminem se hladina amoniaku během prvních 60 minut nelišila od kontrolní skupiny. Během druhé hodiny výkonu však byly při konzumaci glutaminu pozorovány nižší hladiny amoniaku v krvi. Glutamin tak může být vhodným prostředkem, jak u výkonnostních vytrvalostních sportovců snížit hladinu amoniaku a oddálit únavu. [4]

Úprava stravování

Kromě užívání doplňků výživy můžete pro snížení hladiny amoniaku vyzkoušet i některé doporučené změny stravovacího režimu.

Zařaďte do svého jídelníčku více potravin obsahujících probiotika. Výhody užívání probiotik jsme probrali už v jedné z předcházejících kapitol. Nemusíte je však užívat pouze ve formě doplňků výživy, ale i v rámci běžných potravin. Dobrými zdroji probiotik jsou fermentované mléčné výrobky (např. kefír) a další fermentované potraviny (např. kysané zelí). Zkuste tedy do svého jídelníčku zařadit alespoň jednu potravinu bohatou na probiotika denně.

Bílkoviny z červeného masa pravděpodobně zvyšují hladiny amoniaku více než jiné druhy bílkovin. Pokud máte problémy s vyšší hladinou amoniaku, dejte přednost jiným druhům masa (drůbež, ryby). Zvažte také konzumaci vegetariánské stravy. Rostlinné bílkoviny, například z luštěnin, se tráví pomaleji než živočišné a tělo tak má více času k postupnému odbourávání amoniaku. Rostlinné zdroje bílkovin navíc často obsahují také vyšší množství vlákniny, což může být dalším faktorem ke snížení hladiny amoniaku.

Závěrem

Přestože je amoniak běžným vedlejším produktem trávení, který je z těla odstraňován především prostřednictvím jater, může docházet k situacím, kdy je jeho hladina neúměrně zvýšena. Zvýšená hladina amoniaku může mít negativní dopady na vaše zdraví nebo sportovní výkonnost. Naštěstí existují přirozené způsoby, jak snížit hladinu amoniaku v krvi. Může se jednat například o úpravu jídelníčku nebo užívání specifických doplňků výživy. Kombinací těchto metod můžete přispět k dlouhodobému snížení hladiny amoniaku v krvi.

Autor článku: Mgr. Petr Pavelek

 

Reference:

  1. https://my.clevelandclinic.org/departments/digestive/medical-professionals/hepatology/hepatic-encephalopathy#treatment-tab
  2. Yoshida Y, Higashi T, Nouso K, Nakatsukasa H, Nakamura SI, Watanabe A, Tsuji T. Effects of zinc deficiency/zinc supplementation on ammonia metabolism in patients with decompensated liver cirrhosis. Acta Med Okayama. 2001 Dec;55(6):349-55. doi: 10.18926/AMO/32003. PMID: 11779097.
  3. Lunia MK, Sharma BC, Sachdeva S, Srivastava S. An open label randomized controlled trial of probiotics for primary prophylaxis of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis [abstract 78]. J Hepatol 2013; 58(suppl 1):S35.
  4. Carvalho-Peixoto J, Alves RC, Cameron LC. Glutamine and carbohydrate supplements reduce ammonemia increase during endurance field exercise. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Dec;32(6):1186-90. doi: 10.1139/H07-091. PMID: 18059593.