Homocystein

Homocystein – málo známá látka, která může škodit při vysokoproteinové dietě, díl 2.

V minulém díle jsme si popsali, co to je homocystein a jak v těle vzniká jeho nadměrné množství. V díle druhém se zaměříme na složky, které hladinu této aminokyseliny pomáhají snižovat.

Homocystein – málo známá látka, která může škodit při vysokoproteinové dietě, díl 2.

Trimethylglycin, vitamíny B2, B6, B12 a kyselina listová

Trimethylglycin (TMG) známý také jako glycinbetain, je přírodní sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v těle lidí, zvířat, v rostlinách i mikroorganismech. V těle je také syntetizován při metabolismu cholinu nebo konzumován v potravě.

Bylo ověřeno, že efektivním způsobem metabolizuje homocystein. Tělo jej používá při konverzi homocysteinu na methionin, kdy k homocysteinu přidává methylovou skupinu. Tato reakce je aktivována betain-homocystein methytransferázou (BHMT), enzymem, který se vyskytuje v játrech a ledvinách. (1) Stejně jako vitamín B2, i TMG může fungovat jako tzv. folátový bypass pro ty, kteří mají chybu genu MTHFR. (Mutace na tomto genu způsobuje horší metabolismus homocysteinu, může jít až o 45 % populace). Trimethylglycin tak pomáhá s hladinou homocysteinu tím, že poskytuje alternativní cestu pro jeho metabolizaci.

Čínská studie zkoumala denní suplementaci nízkými dávkami kyseliny listové, vitamínu B6, B12 a TMG u 100 dětí po dobu 12 týdnů a koncentrace homocysteinu významně poklesla. Snížení koncentrace homocysteinu v plazmě bylo významně asociované se zvýšenými koncentracemi kyseliny listové a TMG. (2) V jiné studii, která trvala 2 roky, 299 mužů ve věku 75 let nebo vyšším užívalo 2 mg kyseliny listové, 25 mg B6 a 400 μg nebo placebo. Výsledky ukázaly, že účinek vitamínů B na homocystein byl maximální u těch, kteří měli buď nízkou hladinu B12 a nebo zvýšenou hladinu homocysteinu (hyperhomocysteinémii)  - tyto dvě skupiny benefitovaly ze suplementace nejvíce. (3)

U seniorů se zhoršenými kognitivními schopnostmi bylo prokázáno, že suplementace B vitamíny, která snižuje homocystein, zpomalila úbytek mozkové hmoty a zpomalila úbytek schopností. (4) Vitamín B2 může pomoci s redukcí homocysteinu při mutaci genu MTHFR. B2 je nezbytný pro FAD, flavinadenindinukleotid, kofaktor pro methylentetrahydrofolát (MTHFR). Studie sledovala hladinu vitamínů B a homocysteinu u 126 zdravých mužů ve věku 20-63 let. Nízká hladina vitamínu B2 byla spojená s vysokou hladinou homocysteinu na začátku i po suplementaci. Výsledky studie proto naznačují, že kyselina listová a vitamín B2 (riboflavin) kooperují při redukci homocysteinu v plazmě, pravděpodobně posilováním katalytické aktivity MTHFR.

Jiná studie se zaměřila na účinek nízkých dávek kyseliny listové podávaných pacientům po 4 týdny, po nichž došlo u skupiny zdravých mladých žen k významnému snížení. A stačila pouze dávka 250 μg kyseliny listové na den. (5) Další studie se zabývala vztahem vitamínu B12 a hladinou homocysteinu u pacientů s peritoneální dialýzou. (6) (Nedostatečná funkce ledvin je jednou z příčin zvýšené hladiny homocysteinu). Na obrázku je znázorněná klesající hladina hCY při užívání vitamínu B12.

Zinek

Suplementace zinkem snižuje oxidativní stres a zánět a pomáhá tak při onemocněních jako je Parkinson nebo Diabetes. (7) Zároveň pomáhá snižovat homocystein v séru u pacientů s diabetem. (8). Zinek je zahrnutý v metabolismu homocysteinu – betain-homocystein methyl transferáza (BHMT) aktivuje syntézu methioninu z betainu a homocysteinu.

Koenzym Q10

Koenzym Q10 působí v mitochondriích jako antioxidant a příjemce elektronů, pomáhá tak při tvorbě energie ATP. Proto je nutný pro všechny buněčné procesy, hlavně pro energeticky náročné orgány jako je srdce. Pomáhá také snižovat oxidační stres, který obvykle zvýšenou hladinu homocysteinu doprovází.

Rostlinné proteiny

Méně známou alternativou pro snížení hladiny homocysteinu jsou také rostlinné proteiny – například hrachový nebo sójový. Při konzumaci rostlinných bílkovin pomůžeme metabolismu homocysteinu několikerým způsobem. Zaprvé, rostlinné proteiny samotné mají nižší obsah methioninu, snížíme tak příjem této látky. Zadruhé, tělo při nižším příjmu methioninu (a zároveň při dostatku potřebných látek jako jsou vitamíny skupiny B) začne přirozeně přeměňovat uložený homocystein zpátky na methionin. A zatřetí – rostlinné proteiny jsou významné antioxidanty, pomáhají tak snižovat oxidativní stres a zánět, který zvýšenou hladinu homocysteinu doprovází. (9,10)

Závěr

Nadměrnou hladinu homocysteinu lze nejlépe snížit změnou životního stylu, zvýšením konzumace rostlinných jídel a naopak sníženou konzumací potravin živočišných. Pomoci mohou doplňky stravy s obsahem trimethylglycinu (glycinbetainu nebo také TMG), vitamínů skupiny B a kyseliny listové. Významně mohou pomoci také rostlinné proteiny jako je hrachový nebo sójový.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

1.Arumugam, M., Paal, M., Jr, Terrence., Ganesan, M., Osna, N., Kharbanda, K. 2021. Beneficial effects of betaine: A comprehensive review, Biology (Basel), 10(6), 456. doi: 10.3390/biology10060456

2. Lu, X., Wang, Y., Mo, Q., Huang, B., Wang, Y., Huang, Z., Luo, Y., Maierhaba, W., He, T., Li , S., Huang, R., Yang, M., Liu, X., Liu, Z., Chen, S., Fang, A., Zhang, X., Zhu, H. 2023. Effects of low-dose B vitamins plus betaine supplementation on lowering homocysteine concentrations among Chinese adults with hyperhomocysteinemia: a randomized, double-blind, controlled preliminary clinical trial, European journal of nutrition, 62(4), pp1599-1610.

3. Flicker, L., Vasikaran, S., Thomas, J., Acres, J., Norman, P., Jamrozik, K., Hankey, G., Almeida, O. 2005. Efficacy of B vitamins in lowering homocysteine in older men, Stroke, 37(2), pp547-549. https://doi.org/10.1161/01.STR.0000198815.07315.68

4. Smith, D., Refsum, H., Bottiglieri, T., Fenech, M., Hooshmand, B., McCadden, A., Miller, J., Rosenberg. I., Obeid, R. 2018. Homocysteine and Dementia: An international consensus statement, Journal of Alzheimer’s Disease, 62(2), pp561.

5. Brouwer, I., van Dusseldorp, M., Thomas, C., Duran, M., Hautvast, J., Eskes, t., Steegers-Theunissen, R. 1999. Low-dose folic acid supplementation decreases plasma homocysteine concentrations: a randomized trial, The American journal of clinical nutrition, 69(1), pp99. https://doi.org/10.1093/ajcn/69.1.99

6. Righetti M., Tommasi A., Lagona C., La Rosa L., Effective Homocysteine-Lowering Vitamin B Treatment in Peritoneal Dialysis Patients. July 2004Peritoneal dialysis international: journal of the International Society for Peritoneal Dialysis 24(4):373-7

7. Prasad, A. 2014. Zinc: An antioxidant and anti-inflammatory agent: Role of zinc in degenerative disorders of aging, Journal of trace elements in medicine and biology, 28(4), pp364. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2014.07.019

8. Heidarian, E., Amini, M., Parham, M., Aminorroaya, A. 2009. Effect of zinc supplementation on serum homocysteine in type 2 diabetic patients with microalbuminuria, Rev Diabet Stud, 6(1), pp64-70. doi: 10.1900/RDS.2009.6.64

9. Gallikova, D. Homocystinurie. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. 2020. Dostupné z: https://dk.upce.cz/bitstreamupce/handle/10195/76545/GallikovaD_Homocystinurie_homocystein_SS_2020.pdf.pdf?sequence=3

10. Olsen, T. Combining Dietary Sulfur Amino Acid Restriction with Polyunsaturated Fatty Acid Intake in Humans: A Randomized Controlled Pilot Trial. 2018. dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30477080/