list olivovníku

Extrakt z olivovníkového listu jako pomoc pro srdce a cévy

List olivovníku byl pro medicínské užití poprvé užitý ve Starém Egyptě, kde sloužil jako symbol nebeské síly. Od těch časů se olivové listy užívají terapeuticky v rámci vyvážené stravy jako extrakt, bylinný čaj nebo prášek.

Extrakt z olivovníkového listu jako pomoc pro srdce a cévy

Olivový list obsahuje mnoho potenciálně bioaktivních sloučenin, které mají antioxidační, antihypertenzivní, protizánětlivé a další prospěšné vlastnosti. Extrakt pochází z listu olivovníku (Olea europea), který je součástí rodu Oleceae, do něhož patří například i šeříky, jasmín, zlatice a pravé jasany.

Olivovníky je stálezelené keře nebo stromy pocházející z Asie, Afriky a Středomoří, výzkumníky předpokládají, že pochází z doby před zhruba 6000 až 7000 lety z regionu starověké Persie a Mezopotámie. Typický olivovník je krátký strom se světle zelenými listy a světlou kůrou. Olivy se sklízí, jakmile dosáhnou zelené nebo tmavě fialové barvy.

V devatenáctém století se rozdrcené olivové listy používaly v nápojích pro snížení horečky, o pár desítek let později zase proti malárii. V marocké medicíně se olivový list používá pro stabilizaci krevního cukru a kontrolu diabetu. Tyto vlastnosti má olivový list díky obsahu přírodních bioaktivních látek. Jednou z nich je oleuropein, polyfenol, který tvoří 6-9 % suché hmoty listů. Dalšími složkami jsou jiné secoiridoidy, flavonoidy a triterpeny. Tyto rostlinné metabolity přispívají ke zdraví prostřednictvím buněčných signálních drah a antioxidačnímu efektu. (1)

Benefity olivového listu

  • Snižuje krevní tlak
  • Zlepšuje zdraví srdce a cév
  • Mírní diabetes
  • Zabíjí bakterie a houby

Snižuje krevní tlak

Studie z roku 2011 (1) zkoumala účinek extraktu z olivového listu ve srovnání s Captoprilem, lékem podávaným pacientům s hypertenzí nebo vysokým krevním tlakem. 500 mg extraktu podávaného dvakrát denně po osm týdnů výrazně snížilo systolický i diastolický tlak. Zatímco olivový extrakt i Captopril snížily krevní tlak, extrakt dovedl spolu s tím i snížit hladiny triglyceridů  a hladinu LDL cholesterolu, a oproti Captoprilu nemá žádné vedlejší účinky.

Zlepšuje zdraví srdce a cév

Olivové listy se jako bylinné tonikum používaly pro zlepšení funkce srdce a cév po tisíce let. Vysoké dávky extraktu se ukázaly jako účinné při snižování LDL cholesterolu a krevního tlaku. Oleuropein, hlavní účinná složka přítomná v olivovém listu je spojována s mírněním koronárních srdečních onemocnění. Australská studie z roku 2010 (3) provedená na krysách krmených vysoko tukovou a sacharidovou dietou zkoumala účinek extraktu z olivového listu. Výsledky ukázaly, že olivový extrakt dovedl zlepšit kardiovaskulární parametry, funkci jater a metabolické parametry. Zmenšila se tak zátěž srdce a cév a chronický zánět vyvolávající nemoci.

Mírní diabetes

Jedním z průvodních jevů vznikajícího diabetu je narůstající formování tzv. konečných produktů pokročilé glykace, bílkovin a lipidů, které se vlivem cukrů mění do tzv. glykovaného stavu, ve kterém mohou způsobovat onemocnění jako je cukrovka. Studie z roku 2013 (4) ukázala, že extrakt z olivového listu dovedl výrazně zpomalit jejich tvorbu.

Zabíjí bakterie a houby

Důležitou vlastností olivového listu je schopnost bojovat s infekcemi. Ať už jde o infekce močového ústrojí, dutiny ústní, ušní, kandidu, penumonii a nebo jiné. Studie z roku 2003 (5) prokázala antimikrobiální efekt olivového listu. Ve studii olivový list zlikvidoval téměř všechny testované bakterie včetně dermatofytů, kandidy a escherichia coli. V jiné studii z roku 2017 (6) extrakt z olivového oleje potlačil činnost bakterií escherichia coli a salmonely.

Závěr

Extrakt z olivového listu lze doporučit jako přírodní pomoc a prevenci chorob srdce a cév, diabetu, i jako pomoc při bakteriálních infekcích.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

  1. https://draxe.com/nutrition/olive-leaf-benefits/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21036583/
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20335636/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24044491/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12870202/
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5288333/