adaptogenní houby

Jak fungují adaptogenní houby, díl 1.

Adaptogenní houby se užívají například v Tradiční čínské medicíně (TCM) už po dvě tisíciletí pro zlepšení kvality života a dlouhověkost. Rané medicinální texty mluví třeba o použití Reishi (Ganoderma lucidum) jako o houbě věčného mládí. Jaké látky houby obsahují a jak přesně v těle fungují, se pokusíme přiblížit v dnešním článku.

Jak fungují adaptogenní houby, díl 1.

V současné době probíhá extenzivní vědecký výzkum mapující použití adaptogenních hub v různých terapeutických oblastech. Nově publikované poznatky potvrzují benefity terapie za použití hub, mykoterapie, tak, jak byly kdysi popsány tradičními medicínami. V budoucnosti se mykoterapie bude moci využívat pro prevenci nebo dokonce přírodní léčbu a vývoj inovativních přípravků. Půjde o krok kupředu k více integrativní, na pacienta orientované léčbě. (1)

MOG vs MOG free adaptogenní houby

Účinné složky hub se nacházejí převážně v jejich plodnici (fruiting body), pouze výjimečně  vy myceliu. Velmi také záleží na způsobu pěstování – houby do sebe absorbují polysacharidy obsažené v médiu, na kterém rostou. Pokud tedy rostou například na dřevě nebo na správně zvoleném pilinovém substrátu, bude profil obsažených bioaktivních látek stejný jako u přirozeně rostoucích hub v lese. Pokud jsou ale pěstované levnou nenáročnou cestou na obilném nebo rýžovém substrátu (MOG = mycelium on grain), budou obsahovat polysacharidy s řádově menším účinkem. Proto je třeba hledat originální produkty z těla houby pěstovaného na dřevě (MOG free).

Bioaktivní látky obsažené v houbách a jejich účinek

Beta-glukany

Nejdůležitějšími látkami a zároveň nejvíce zastoupenými polysacharidy obsaženými v houbách jsou beta-glukany. Nestrávené se dostávají do střeva, kde jsou fermentovány střevním mikrobiomem. Beta-glukany s největšími benefity, které jsou zároveň nejpodrobněji prostudované, jsou beta 1,3 a 1,6 D glukany. (2) Fungují jako imunomodulátory a zároveň jako prebiotika. Imunitní systém tak vlastně posilují dvojím způsobem.

Jako imunomodulátory zesilují a harmonizují fungování imunitního systému přímou aktivací jeho buněk jako jsou zejména makrofágy. Úlohou makrofágů je pohltit cizorodé objekty (bakterie, viry) a mobilizovat imunitní systém, rozpoznávat a ničit poškozené buňky. Spojením makrofágu s beta 1,3 D glukanem se makrofág aktivuje. (3) Tím pak dochází ke zvýšení fagocytující aktivity makrofágů (nespecifická buněčná imunita), uvolnění primárních a sekundárních cytokinů (ty aktivují nespecifickou imunitu), uvolnění interferonů, které ovlivňují imunitní odpověď a aktivaci buněk specifického (látkového) imunitního systému (T a B buňky). (3) Beta-glukany tak zesilují a zároveň dle potřeby modulují imunitní systém – nespecifický i specifický.

(Pozn. Existuje nespecifická (vrozená) imunita a specifická (adaptivní) imunita. Obě pak mají buněčnou i látkovou složku. Činnost těchto imunitních systémů se částečně prolíná.)

Druhý způsob, kterým beta-glukany ovlivňují imunitní systém, je jejich prebiotická funkce. Mikrobiom, který tvoří podstatnou část imunitního systému, se skládá z širokého spektra probiotických živých kultur. Ty tvoří páteř zažívacího traktu, ale také podstatnou část imunity a mnoha dalších systémů v těle. Při jejich nerovnováze tak nastává problém – snižuje se obranná funkce organismu. Probiotika fermentují nestravitelné části potravy, vlákninu, z níž vznikají látky acetát, propionát a butyrát. Ty pronikají do organismu a přímo ovlivňují činnost orgánů i imunitního systému. (4) Pokud nemají probiotika dostatek potravy (prebiotika), dochází ke snížení funkce imunity.

Závěrem

Zmínili jsme beta-glukany jako první a nejdůležitější bioaktivní látky obsažené v adaptogenních houbách a jejich vlastnosti v souvislosti s aktivací imunitního systému. V dalších dílech navážeme s dalšími vlastnosti beta-glukanů a s ostaními bioaktivními látkami jako jsou např. ergosterol, terpeny, lektiny a další.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

  1. https://hifasdaterra.com/en/medicinal-mushrooms/
  2. https://hifasdaterra.com/en/medicinal-mushrooms/active-biomolecules/
  3. https://is.muni.cz/th/106798/lf_b/Bakprace_Beta-glukany.pdf
  4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pai.13976