vitamín c

Vitamín C zbavuje tělo těžkých kovů - funguje jako chelatační činidlo

Náš organismus je každý den vystaven zátěži způsobené těžkými kovy. Vzhledem k jejich výraznému výskytu v životním prostředí (vzduch, voda i potraviny) je jejich vliv na lidské zdraví stále ožehavějším tématem. Stále rostoucí počet vědeckých výzkumů naznačuje, že dlouhodobá expozice těmto látkám může být jednou z příčin rozvoje rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění nebo neurodegenerativních poruch. Těžké kovy mohou mít negativní vliv také na kognitivní funkce a další faktory lidského zdraví. Jak lze tedy tyto toxické látky z organismu odstranit?

Vitamín C zbavuje tělo těžkých kovů - funguje jako chelatační činidlo

Jednou z možností je tzv. chelatační terapie. Tato terapie probíhá pod lékařským dohledem, kdy je do těla injekční formou podáno chelatační činidlo (např. kyselina ethylendiamintetraoctová / EDTA nebo kyselina dimerkaptojantarová / DMSA). Toto činidlo na sebe váže těžké kovy z krevního oběhu a pomáhá k jejich filtraci v ledvinách a odstranění močí. Přestože může být tato metoda účinná, je vhodná spíše v případech akutní otravy těžkými kovy a je nezbytný přísný dohled lékaře.

Na druhé straně existují také šetrnější přírodní látky, které mohou fungovat jako chelatační činidla a pomáhat tak průběžně čistit organismus od těžkých kovů. Tyto látky najdete v běžně dostupných potravinách, můžete je bez obav užívat v pohodlí svého domova a kromě boje proti těžkým kovům mohou podporovat také další přirozené obranné mechanismy organismu.

Vitamin C jako chelatační činidlo

Vitamin C (kyselina askorbová) je dobře známý především pro své antioxidační vlastnosti. Kromě toho může působit také jako chelatační činidlo a vázat na sebe těžké kovy. Jak to funguje? Vitamín C (stejně jako i další látky) k sobě chelátovou vazbou (kterou známe jako jeden z ukazatelů kvalitního suplementu) dokáže připoutat těžké kovy. Ty se dostávají do organismu vlivem prostředí a škodí mu. Molekula těžkého kovu pak spolu s molekulou vitamínu C putuje do ledvin, odkud je z těla vyloučena močí.

A tyto účinky jsou popsány i mnoha studiemi. Suplementace vitamínem C se například ukazuje jako efektivní pro detoxikaci organismu od olova [1]. Naznačovaly to dokonce již první neoficiální informace z let 1939 a 1940 které popisovaly, že kyselina askorbová může být prospěšná při zvýšené expozici olovu. [2, 3]

Užívání kyseliny askorbové pro její chelatační schopnosti má poměrně dlouhou historii a již první neoficiální informace z let 1939 a 1940 naznačovaly, že může být prospěšná při zvýšené expozici olovu. [2, 3]

Ve studii na lidech z roku 1999 vědci prokázali pokles hladin olova v krvi u skupiny, která užívala 1 g kyseliny askorbové (oproti žádné změně u 200 mg askorbátu nebo placeba). [4]

Další studie na lidech publikovaná roku 1999 dospěla k závěru, že vyšší sérové ​​hladiny kyseliny askorbové jsou nezávisle spojeny se sníženou prevalencí zvýšených hladin olova v krvi. Podle těchto výsledků by tak příjem kyseliny askorbové mohl mít dopad na veřejné zdraví při kontrole toxicity olova. [5]

Účinnost kyseliny askorbové jako chelatačního činidla ukazují i některé studie na zvířatech. Výzkum na slepicích prokázal, že subchronická léčba vysokou dávkou kyseliny askorbové snižuje hladiny olova v krvi slepic záměrně vystavených zdroji olova s vysokou koncentrací [6].

Dvougenerační studie na zvířatech a buněčných liniích v letech 2007 a 2016 prokázaly, že kyselina askorbová může zvyšovat ochranu neuronů před poškozením olovem a snižovat hladiny olova v krvi. [7, 8]

K zajímavým výsledkům dospěla studie na králících, která srovnávala účinky kyseliny askorbové a DMSA. Studie hodnotila koncentraci olověných iontů v krvi, játrech, ledvinách a mozku před a po aplikaci léčby. Výsledky ukázaly, že kyselina askorbová byla ve srovnání s DMSA aktivnějším chelátorem olova během aktivní expozice olovu. [9]

Jaké další látky pomáhají proti škodě způsobené těžkými kovy?

Antioxidanty

Těžké kovy způsobují v organismu nežádoucí oxidativní stres, právě proto jsou antioxidanty jednou z možností, jak se bránit proti jejich negativním účinkům. Antioxidanty neutralizují volné radikály produkované těžkými kovy, snižují oxidativní stres a brání tak poškození tkání. Například kyselina alfa-lipoová má schopnost vázat se na některé toxiny, mezi které patří i těžké kovy. Studie na zvířatech naznačují, že může být velmi dobrým prostředkem k očištění organismu od rtuti. [10]

Protizánětlivé potraviny

Mezi negativní průvodní jevy přítomnosti těžkých kovů v organismu je také zvýšená zánětlivost. Protizánětlivé potraviny mohou pomoci regulovat aktivitu zánětlivých cest aktivovaných těžkými kovy. Mezi nejvýznamnější protizánětlivé potraviny patří díky vysokému obsahu omega-3 mastných kyselin například tučné ryby a mořské plody. Pro své protizánětlivé účinky jsou známé především mastné kyseliny DHA a EPA, které mohou uvolňovat protizánětlivé eikosanoidy a rezolviny.

Cystein

Cystein je aminokyselina, která působí jako předchůdce metalothioneinu, což je protein, který se může vázat na těžké kovy a podporovat jejich správnou detoxikaci. Proti toxicitě těžkých kovů může bojovat také díky neutralizaci volných radikálů, snížení oxidačního stresu a regulací faktorů, které podporují zánět. Výzkum naznačuje, že brukvovitá zelenina bohatá na rostlinný cystein může podpořit zvýšení hladiny. metalothioneinu. [11] Dobrými zdroji cysteinu mohou být také například nedenaturovaný syrovátkový protein, maso, vejce nebo mléčné výrobky.

Flavonoidy

Flavonoidy působí jako přírodní chelátory a mohou detoxikovat těžké kovy. Vazbou na těžké kovy vytvářejí flavonoidy benigní chelátové komplexy, které zabraňují těžkým kovům ve vytváření volných radikálů. Kromě toho mají chelátové komplexy flavonoidů a kovů vyšší antioxidační aktivitu než samotné flavonoidy, což znamená, že mohou dále snižovat oxidační stres. Velký potenciál mohou mít vybrané druhy řas. Ve studiích na zvířatech se ukázalo, že chlorella zvyšuje vylučování těžkých kovů u potkanů s toxicitou rtuti. Vědci u chlorelly prokázaly přítomnost proteinů podobným metalothioneinům, což může vysvětlovat její schopnost detoxikace při otravě těžkými kovy. Další řasou, která může působit jako přírodní chelatační činidlo, je spirulina. Ta obsahuje fytochemikálii zvanou fykocyanin, která se může vázat na těžké kovy a pomáhat s jejich detoxikací. [12, 13]

Vláknina

Nerozpustná vláknina z různých potravinových zdrojů (např. obilovin nebo ovoce) může být zajímavou alternativou nebo doplňkem chelatační terapie. Vláknina může přerušovat enterohepatální recirkulaci (zpětné vstřebávání z jater), modulovat střevní flóru a snižovat hladiny rtuti v mozku a krvi. [14, 15]

Koriandr

Koriandr je populární koření i léčivá bylina, která může mimo jiné pomáhat s odstraňováním těžkých kovů z organismu (zejména hliník, rtuť a olovo). Při vybraných studiích bylo u lidí při užívání koriandru pozorováno zvýšené vylučování rtuti a u zvířat došlo ke snížené absorpci olova do kosti. Nicméně vědecké důkazy o účinnosti koriandru jsou zatím omezené. [16]

Selen

Selen je důležitý stopový prvek, který v organismu zastává celou řadu funkcí. Selen může vytvářet různé organické molekuly. Vzhledem k tomu, že vytváří organické molekuly i se rtutí, může přispívat k jejímu transportu přes membrány a vyplavování z organismu. Účinnost suplementace selenu byla prokázána ve studii, které se účastnilo 103 osob vystavených rtuti. Konzumace selenu byla spojena se zvýšeným vylučováním rtuti a snížením biomarkerů souvisejících s oxidačním stresem. [17]

Závěrem

Těžké kovy mohou mít na lidský organismus řadu negativních účinků. Měli bychom tedy usilovat o to, aby jejich hladiny v organismu nebyly neúměrně vysoké. Naštěstí (pokud se nejedná o akutní otravu těžkými kovy) existuje mnoho přírodních prostředků, které mohou pomoci podpořit jejich detoxikaci. Přirozené látky, jako například vitamín C, mohou působit jako chelatační činidlo, vázat na sebe těžké kovy, vyplavovat je z organismu a přispívat tak k udržení jejich hladin v tolerovatelných hodnotách. Kromě toho mohou tyto látky přispívat k detoxikaci organismu od těžkých kovů pomocí neutralizace oxidačního stresu, potlačování zánětu nebo zvýšením tvorby metalothioneinu.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

 

Reference:

 1. Zhai Q, Narbad A, Chen W. Dietary strategies for the treatment of cadmium and lead toxicity. Nutrients. 2015;7:552–71.
 2. Holmes HN, Campbell K, Amberg EJ. The effect of vitamin C on lead poisoning. J Lab Clin Med.1939;24:1119-1127.
 3. Marchmont-Robinson SW. Effect of vitamin C on workers exposed to lead dust. J Lab Clin Med.1940;26:1478-1481.
 4. Dawson EB, Evans DR, Harris WA, Teter MC, McGanity WJ. The effect of ascorbic acid supplementation on the blood lead levels of smokers. J Am Coll Nutr. 1999 Apr;18(2):166-70. PMID: 10204833.
 5. Joel A. Simon, Esther S. Hudes. Relationship of Ascorbic Acid to Blood Lead Levels. JAMA. 1999;281(24):2289-2293. doi:10.1001/jama.281.24.2289.
 6. Shawahna R, Zyoud A, Shehadeh S, Idkeidek T, Abu-Rwess S, Abubaker O, Abd-Aldaym M, Hilal H. Effects of daily supplementation with high dose ascorbic acid on blood Lead levels in broiler chicken after intentional exposure to a concentrated source of Lead. Pal Med Pharm J. 2016;1:25–30.
 7. Han JM, Chang BJ, Li TZ, Choe NH, Quan FS, Jang BJ, Cho IH, Hong HN, Lee JH. Protective effects of ascorbic acid against lead-induced apoptotic neurodegeneration in the developing rat hippocampus in vivo. Brain Res. 2007 Dec 14;1185:68-74. Epub 2007 Sep 26. PMID: 17959157
 8. Sepehri H, Ganji F. The protective role of ascorbic acid on hippocampal CA1 pyramidal neurons in a rat model of maternal lead exposure. J Chem Neuroanat. 2016 Jan 16;74:5-10. doi: 10.1016/j.jchemneu.2016.01.005. [Epub ahead of print] PMID: 26783884
 9. Bassem M. Raafat, Ahmed El-Barbary, Ehab Touson, Samir Aziz. Di-Mercapto Succinic Acid (DMSA) and vitamin C chelating potency in lead intoxication, regarding oxidative stress and apoptotic related proteins in rabbits. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology (2011) 9, 121–131. http://dx.doi.org/10.1016/j.jgeb.2011.09.004
 10. Patrick L. Mercury toxicity and antioxidants: Part 1: role of glutathione and alpha-lipoic acid in the treatment of mercury toxicity. Altern Med Rev. 2002 Dec;7(6):456-71. PMID: 12495372.
 11. Hodges RE, Minich DM. Modulation of Metabolic Detoxification Pathways Using Foods and Food-Derived Components: A Scientific Review with Clinical Application. J Nutr Metab. 2015;2015:760689. doi:10.1155/2015/760689
 12. Uchikawa T, Kumamoto Y, Maruyama I, Kumamoto S, Ando Y, Yasutake A. Enhanced elimination of tissue methylmercury in Parachlorella beijerinckii-fed mice. J Toxicol Sci. 2011 Jan;36(1):121-6. doi: 10.2131/jts.36.121. PMID: 21297350.
 13. Gelagutashvili ES, Belokobyl'skiĭ AI, Rcheulishvili AN, Mosulishvili LM. Vzaimodeĭstvie ionov Pb(II) s C-fikotsianinom iz Spirulina platensis: vliianie ionnoĭ sily [Interaction of Pb(II) ions with C-phycocyanin from Spirulina platensis: effect of ionic strength]. Biofizika. 2003 Jul-Aug;48(4):589-94. Russian. PMID: 14515476.
 14. Berglund M, Akesson A, Nermell B, Vahter M. Intestinal absorption of dietary cadmium in women depends on body iron stores and fiber intake. Environmental Health Perspectives. 1994;102(12):1058–1066.
 15. Rowland IR, Mallett AK, Flynn J, Hargreaves RJ. The effect of various dietary fibres on tissue concentration of chemical form of mercury after methylmercury exposure in mice. Archives of Toxicology. 1986;59(2):94–98.
 16. Abascal K, Yarnell E. Cilantro-culinary herb or miracle medicinal plant? Alternative and Complementary Therapies. 2012;18:259–264.
 17. Li Y-F, Dong Z, Chen C, et al. Organic selenium supplementation increases mercury excretion and decreases oxidative damage in long-term mercury-exposed residents from Wanshan, China. Environmental Science & Technology. 2012;46:11313–11318.