Studie

Vybíráme z nejnovějších studií: Hořčík spolu s vitamínem D pomáhají při obezitě, prospěšnost brusinek a další studie

Vybíráme z nejnovějších studií: Hořčík spolu s vitamínem D pomáhají při obezitě, prospěšnost brusinek a další studie

Snížený obsah DHA v červených krvinkách je spojený se vznikem Alzheimerovy choroby a demence. Sala-Vila et al. 2022.

Kyselinu dokosahexaenová může pomáhat v prevenci Alzheimerovy choroby. Hladina DHA v červených krvinkách je objektivním měřítkem jejího dlouhodobého příjmu. Studie zkoumala celkem 1490 jedinců starých 65 let a více – hladinu DHA v červených krvinkách a ukazatele měřící risk vzniku Alzheimera. Ti s nejvyšší hladinou DHA měli o 49 % menší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby oproti jedincům s nejnižší hladinou. Reálně by to znamenalo 4,7 roku navíc bez Alzheimera.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/14/12/2408/pdf?version=1654824436

Selen zpomaluje stárnutí u pacientek s diabetem  - zjištěno na základě délky telomer.

Gong et al. 2022

Selen je pro tělo důležitý stopový prvek, zatímco délka telomer, strukturálních části chromozomů, slouží jako ukazatel biologického stárnutí. Z výzkumu Nutrition Examination Survey probíhajícího v letech 1990 až 2002 bylo zjištěny informace o celkem 878 pacientech s diabetem. Kontrola rizikových faktorů odhalila, že zvýšení příjmu o 1 mcg u žen s diabetem vedlo k prodloužení telomer o 1,84 párů bází.

Studie je dostupné zde: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/relationship-between-dietary-selenium-intake-and-telomere-length-among-diabetes/2B5B20D1273B29ED677B39434F9EEA3A

Pravidelná konzumace brusinek po 12 týdnů zlepšila paměť a lokální funkce mozku u zdravých jedinců mezi 50 a 80 lety.

Flanagan et Al. 2022

Jedním z projevů stárnutí je pokles kognitivních schopností. Ten se dá ovlivnit stravou, která může být jedním z rizikových faktorů. Jídla bohatá na polyfenoly jako například lesní plody mohou pomoci zpomalit degeneraci nervů. Proto byla podniknuta studie u jedinců mezi 50 až 80 lety, kde skupina konzumující brusinky zaznamenala zlepšení u vizuální paměti ve srovnání se skupinou konzumující placebo. Mimo to bylo změření i snížení hladiny cholesterolu.

Hladina vitamínu D je spojená s hladinou vitamínu B12 a kyseliny listové.

Konuksever and Karakaya, 2022

Retrospektivní studie sbírala data od 7181 dětí, kde 56,4 % bylo dívek a průměrný věk byl 10 let. Data byla rozdělena podle hladiny vitamínu D, přičemž se analyzovalo, zda hladina vitamínu D souvisí s vitamínem B12 a kyselinou listovou. Výsledkem byla pozitivní korelace, z čehož vyplývá, že u dětí se sníženou hladinou vitamínu D by se měla sledovat i hladina B12 a kyseliny listové.

Studie je dostupná zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900722000958?dgcid=raven_sd_via_email

Kombinace hořčíku a vitamínu D efektivně zvyšuje hladinu vitamínu D, systémový zánět a krevní tlak. Cheung et al. 2022

Snížená hladina vitamínu a hořčíku je běžná u obézních jedinců a zároveň je jedním z rizikových faktorů pro vznik chorob srdce a cév. Hořčík zároveň hraje důležitou roli v metabolismu vitamínu D.  Dvanáctitýdení studie proto zkoumala účinek vitamínu D a hořčíku, samotného vitamínu D a placeba na markery kardiovaskulárních chorob a chorob štítné žlázy. Skupina s kombinovaným hořčíkem a D vitamínem měla tohoto vitamínu nejvyšší přírůstek. Dále jedinci se systolickým tlakem přes 132 zaznamenali jeho snížení. Výsledkem tedy potvrzení předpokladu, že hořčík a vitamín D mají společně výtečný efekt na stav obézních jedinců.

Studie je dostupná zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900722000867?dgcid=raven_sd_via_email