Studie

Vybíráme z nejnovějších studií: Extrakt kořene ashwagandhy může mít pozitivní vliv na kardiorespirační vytrvalost a regeneraci

Vybíráme z nejnovějších studií: Extrakt kořene ashwagandhy může mít pozitivní vliv na kardiorespirační vytrvalost a regeneraci

Účinky polyfenolů z hroznů na hladiny C-reaktivních proteinů: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií

Sarkhosh-Khorasani & Hosseinzadeh, 2020

Již dříve bylo prokázáno, že hroznové polyfenoly mohou snižovat chronický zánět, účinky na C-reaktivní protein (CRP) však zatím nebyly podrobněji zkoumány. Tento systematický přehled s metaanalýzou náhodně kontrolovaných studií zkoumal účinek hroznových polyfenolů na CRP v rámci 17 studií, které zahrnovaly celkem 668 účastníků. Výsledky ukázaly, že hroznové polyfenoly mohou výrazně snížit hladiny CRP, dokonce i u pacientů s diagnostikovaným klinickým stavem. Podobné výsledky byly zaznamenány také u extraktu z hroznových jader.

Studie je dostupná zde.

Konzumace zeleného čaje a chřipková infekce

Nanri et al. 2021

Tato studie na vzorku celkem 4302 japonských zaměstnanců hodnotila souvislost frekvence konzumace zeleného čaje s výskytem lékařem diagnostikované chřipky. Při porovnání konzumace 5 šálků zeleného čaje denně a 1 šálku týdně byla častější konzumace zeleného čaje spojena s nižším rizikem rozvoje chřipkové infekce. Jedná se o zajímavé předběžné výsledky, které však bude potřeba potvrdit ještě dalším výzkumem.

Studie je dostupná zde.

Vliv taurinu na zánětlivé markery a klinické výsledky u pacientů s traumatickým poraněním mozku

Vahdat et al. 2021

Traumatické poranění mozku je spojeno s nepříznivými následky v důsledku přidruženého zánětu. Taurin je aminokyselina, o které se uvádí, že má imunomodulační účinky. 32 pacientů s traumatickým poraněním mozku bylo náhodně rozděleno tak, aby dostávali 30 mg taurinu na kilogram tělesné hmotnosti denně nebo placebo po dobu 14 dnů. Taurinová skupina vykazovala významně snížený sérový IL-6 (zánětlivý marker) a snížené skóre mortality na JIP. Kromě toho byl u pacientů, kterým byl podáván taurin, pozorován nižší úbytek tělesné hmotnosti a zvýšené skóre Glasgow Coma, které ukazuje větší reakci na podněty a lepší stav vědomí.

Studie je dostupná zde.

Efekty zinku na index desaturace esenciálních mastných kyselin při užívání nalačno nebo s jídlem

Massih et al. 2021

Má se za to, že příjem zinku je spojen se sníženým rizikem metabolických onemocnění, pravděpodobně částečně kvůli roli zinku v desaturaci esenciálních mastných kyselin, což je vložení dvojné vazby do molekulární struktury mastných kyselin. V rámci této studie bylo zdravým mužům podáváno 25 mg zinku nalačno nebo se snídaní po dobu 13 dnů. Následně naměřené koncentrace zinku v plazmě byly o 18 % vyšší ve skupině se zinkem nalačno. Aktivita desaturázy mastných kyselin však byla o 15 % vyšší ve skupině, které byl podáván zinek se snídaní. Zinek užívaný s jídlem tak podle všeho může mít větší vliv na aktivitu desaturázy mastných kyselin, což může pomáhat snižovat riziko metabolických onemocnění.

Studie je dostupná zde.

Extrakt kořene ashwagandhy může mít pozitivní vliv na kardiorespirační vytrvalost a regeneraci

Tiwari et al. 2021

Ashwagandha je tradiční ajurvédská bylina používaná k podpoře celkové pohody. Pro vyhodnocení účinnost ashwagandhy při podpoře kardiorespirační vytrvalosti byli zdraví dospělí jedinci náhodně rozděleni tak, aby dostávali 300 mg ashwagandhy dvakrát denně nebo placebo po dobu 8 týdnů. Následně byly vyhodnocovány hodnoty VO2max, ukazatelé stresu a antioxidační aktivita. Ve skupině s ashwagandhou bylo pozorováno výrazné zlepšení VO2max. Ve srovnání s placebem došlo ve skupině užívající ashwagandhu také ke snížení stresu a zlepšení antioxidační aktivity.

Studie je dostupná zde.