vitamín B5

Vitamín B5 jako pomoc pro srdce a duševní výkon

V minulých dvou dílech jsme popsali schopnost vitamínu B5 zlepšit reakci těla na stresové podněty a také jeho zapojení do produkce buněčné energie v citrátovém (Krebsově) cyklu. Dnes se podíváme na další významné benefity kyseliny pantothenové.

Vitamín B5 jako pomoc pro srdce a duševní výkon

Pomoc pro srdce a cévy

Naše tělo potřebuje kyselinu pantothenovou pro produkci cholesterolu. Ten je potřebný pro produkci hormonů, vitamínu D i pro metabolismus tuků. Derivát kyseliny pantothenové, pantethin, byl předmětem studií pro jeho schopnost pozitivně ovlivňovat srdeční funkci, konkrétně udržením správné hladiny cholesterolu. Kyselina pantothenová podle dostupných studií může pomáhat chránit arterie a zabraňuje v nich hromadění nánosu, který může vést k infarktu nebo mrtvici.

Studie z roku 2011 zkoumala vliv pantethinu na celkovou hladinu cholesterolu a na hladinu LDL cholesterolu. Studie se účastnilo celkem 120 dospělých s nízkým až po střední riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Čtyři týdny před začátkem všichni podstoupili terapeutickou změnu životního stylu a úpravu stravování, kterou dodržovali po celou dobu šestnáctitýdenní studie. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin užívajících buď 600 mg a poté 900 mg pantethinu a nebo placebo. Po skončení studie skupina užívající pantethin zaznamenala výraznější snížení celkového i LDL cholesterolu. (2)  

Vysoká koncentrace LDL cholesterolu je výrazným rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční. Schopnost vitamíun B5 jej snížit prokázala i podobná studie z roku 2015 (3), která sledovala kandidáty na léčbu statiny, a kde skupina užívající pantethin opět zaznamenala výraznější snížení hladiny LDL cholesterolu. Dávka 900 mg vitamínu B5, která byla použitá ve zmíněných studiích, představuje 15000 % doporučené denní dávky. Takováto dávka je terapeutická a je nutné ji zkonzultovat s lékařem.

Další studie naznačují možný účinek při snižování cholesterolu a triglyceridů v krvi u jedinců s diabetem (4), pro to je ale potřeba další výzkum.

Zlepšení duševního výkonu

Vitamíny skupiny B obecně zlepšují mentální funkce a snižují pravděpodobnost vzniku různých degenerativních problémů spojených s věkem. Výzkumy dokonce ukazují, že vitamín B5 může pomáhat proti degeneraci nervů, demenci a Alzheimerovi (5).

Dostatečný příjem vitamínu skupiny B může pomáhat proti ztrátám paměti, migrénám, mozkové mlze, depresím, nespavosti a dokonce závislosti na alkoholu. Konkrétně vitamín B5 má schopnost regulovat činnost neurotransmiterů  a je zcela nezbytný pro syntézu acetylkoenzymu-A, který pomáhá formovat myelin, látku chránící buňky.

Kyselina pantothenová může rovněž pomoci snížit únavu. Jednak díky zmíněnému zapojení do citrátového cyklu a za druhé díky schopnosti vyvažovat hladiny hormonů spojené s pocitem koncentrace a únavy. Je běžné, že lékaři dávají vitamín B5 lidem pod velkým stresem. Zlepšení této oblasti pak má pozitivní vliv na spánkový režim i duševní výkon.

Závěrem

Mimo zmíněných benefitů má vitamín B5 pozitivní vliv i na artritidu a imunitní systém. Lze jej doporučit každému, kdo postupuje velkou psychickou nebo fyzickou zátěž, přetíženým manažerům, maminkám i sportovcům.

Autor článku: Jakub Novák

Zdroje:

  1. https://draxe.com/nutrition/vitamin-b5/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21925346/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942300/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24797592/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32416962/