Acetyl-l-karnitin

Jak přirozeně zvýšit hladinu testosteronu?

Zvyšování hladiny testosteronu bývá v souvislosti se sportem často spojováno s užíváním nelegálních dopingových látek, které však mohou mít nežádoucí vedlejší účinky a u testovaných sportovců vede odhalení jejich užívání až k zákazu činnosti. Naštěstí existuje i účinná cesta, jak testosteron povzbudit pomocí legálních a přirozených doplňků. Jako velmi zajímavá se jeví suplementace acetyl-L-karnitinu, protodioscinu a zinku. Každá z těchto látek v souvislosti s testosteronem prokazatelně funguje i samostatně a díky různým mechanismům se pak jejich kombinací účinky ještě posilují.

Jak přirozeně zvýšit hladinu testosteronu?

Acetyl-L-karnitin

Acetyl-L-karnitin je aminokyselina, která je spojována se zlepšováním funkce a kapacity mozku. Přirozeně se vyskytuje v lidském organismu a v případě potřeby může být přeměňován na svou základní formu L-karnitin. L-karnitin je součástí energetického metabolismu, pomáhá transportovat mastné kyseliny do mitochondrií, kde jsou přeměněny na buněčnou energii. Kromě zvyšování schopnosti mitochondrií spalovat tuky, acetyl-L-karnitin také podporuje vitalitu a kondici a zároveň zlepšuje paměť, koncentraci a pozornost. V současné době se acetyl-L-karnitin používá při léčbě Alzheimerovy choroby, demence a dalších degenerativních poruch mozku. Pomáhá také při léčbě deprese nebo ztrátě paměti související s věkem. V neposlední řadě acetyl-L-karnitin pomáhá také zvýšit hladinu testosteronu, a tím potlačit negativní projevy úbytku testosteronu spojené se stárnutím.

Studie z roku 2004 srovnávala vliv acetyl-L-karnitinu a testosteronu na únavu, deprese a snížené libido. Studie se zúčastnilo 130 mužů ve věku mezi 60 a 74 lety, kteří byli rozděleni do tří skupin (acetly-L-karnitin, testosteron undekanoát, placebo).  Po třech a šesti měsících léčby byly hodnoceny hladiny hormonů, sexuální touha, velikost prostaty, nálada, únava a další parametry. Podávání acetyl-L-karnitinu i testosteronu výrazně snížilo projevy deprese a únavy, oba také značně podpořili sexuální výkonnost, přičemž acetyl-L-karnitin byl efektivnější než testosteron. U skupiny užívající testosteron navíc došlo ke zvětšení prostaty, zatímco u skupiny užívající acetyl-L-karnitin se tento nežádoucí efekt neprokázal. Výsledky této studie ukazují, že acetyl-L-karnitin může mít srovnatelný (v některých případech dokonce lepší) vliv na sexuální výkonnost a vitalitu než podávání samotného testosteronu. [1]

Jiná studie se zabývala vlivem L-karnitinu na využití volného testosteronu v organismu. Výsledky této studie ukázaly, že u skupiny užívající L-karnitin došlo před tréninkem k výraznému zvýšení množství androgenních receptorů, u kontrolní skupiny tento efekt nebyl pozorován. Androgenní receptory zprostředkovávají vliv volného testosteronu na proteinovou syntézu, takže zvýšené množství androgenních receptorů umožňuje lepší využití tréninkem zvýšené hladiny volného testosteronu pro nárůst svalové hmoty. [2]

Protodioscin

Protodioscin je steroidní saponin, který se nachází v rostlinách. Jeho nejznámějším zdrojem je kotvičník zemní (tribulus terrestris). Někteří výrobci doplňků stravy u produktů obsahujících tribulus terrestris bohužel udávají pouze celkový obsah všech saponinů, ze kterého nelze zjistit obsah účinného protodioscinu. Pokud hledáte opravdu funkční doplněk, vždy dávejte přednost produktům, které jasně deklarují obsah protodioscinu. Protodioscin zvyšuje hladinu testosteronu, dihydrotestosteronu a DHEA. Protodioscin stimuluje činnost hypofýzy (podvěsek mozkový), což zvyšuje produkci luteinizačního hormonu (hormon, který reguluje činnost pohlavních žláz), který následně způsobuje zvýšení hladiny volného testosteronu. Zvýšená hladina testosteronu podporuje proteinovou syntézu, vede k nárůstu čisté svalové hmoty, zvyšuje sílu a vytrvalost a celkově podporuje energii a soustředění při tréninku. Protodioscin také podporuje uvolňování oxidu dusnatého (NO), který zvyšuje průtok krve a zajišťuje tak lepší transport živin do svalů.

Kromě zlepšení sportovní výkonnosti podporuje protodioscin také sexuální zdraví. Protodioscin podporuje uvolňování oxidu dusnatého v oblasti erektilní tkáně, čímž zlepšuje erekci. Studie také prokázaly pozitivní vliv protodioscinu na množství, kvalitu a pohyblivost spermií.

Zinek

Zinek je velmi důležitý minerál a patří mezi látky, které náš organismus potřebuje k tomu, aby správně fungoval a zůstal zdravý. Seznam zdravotních přínosů zinku a naopak potíží způsobených jeho nedostatkem by byl pro potřeby tohoto článku příliš rozsáhlý, zaměříme se tedy především na vliv zinku na hladinu testosteronu.

Souvislost mezi zinkem a hladinou testosteronu prokázala studie z roku 1996. U mladých mužů s normální hladinou testosteronu, u kterých byl na dobu 5 měsíců omezen příjem zinku, došlo ke snížení hladiny testosteronu o více než 50 %. Naopak u skupiny starších mužů se sníženou hladinou testosteronu, kterým byl po stejnou dobu podáván zinek v chelátové formě, bylo pozorováno zvýšení hladiny testosteronu na dvojnásobek. [3] I další studie ukazují, že dostatečný příjem zinku umožňuje vyšší produkci testosteronu a dalších hormonů, které pozitivně ovlivňují výkonnost, jako růstový hormon a IGF-1 (insulinu podobný růstový faktor). Například studie, v rámci které byl sportovcům podáván zinek, prokázala výrazný nárůst hladiny testosteronu a IGF-1 po vyčerpávajícím tréninku, přičemž právě tyto dva hormony jsou velmi důležité pro zotavení po tréninku. [4] Zinek je také nezbytný pro přeměnu androstendionu na testosteron, nízká hladina zinku zároveň vede ke snížení počtu androgenních receptorů a zvýšené aromatizaci testosteronu na estrogen, což pro sportovce usilující o zvýšení výkonu a nárůst svalové hmoty určitě není žádoucím jevem. (Stejně jako u ostatních minerálů vždy dávejte přednost zinku ve formě chelátu).

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

1. Cavallini G, Caracciolo S, Vitali G, Modenini F, Biagiotti G. Carnitine versus androgen administration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue associated with male aging. Urology 2004;63:641-6.

2. Kraemer WJ et al., Androgenic responses to resistance exercise: effects of feeding and L-carnitine. Med Sci Sports Exerc. 2006 Jul;38(7):1288-96.

3. Prasad AS, Mantzoros CS, Beck FW, Hess JW, Brewer GJ. Zinc status and serum testosterone levels of healthy adults. Nutrition. 1996 May;12(5):344-8.

4.  Neek, L., Gaeini, A., Choobineh, S. Effect of Zinc and Selenium Supplementation on Serum Testosterone and Plasma Lactate in Cyclist After an Exhaustive Exercise Bout. Biological Trace Element Research. 2011.