Hořčík

Hořčík a jeho přínos pro muže

V minulém díle jsme si řekli o jednotlivých formách hořčíku a čím se která z nich hodí pro různé oblasti. Dnes se zaměříme na přínos tohoto minerálu pro mužský organismus.

Hořčík a jeho přínos pro muže

Hořčík, energie a svaly

Hořčík je nezbytný iont zapojený do těch nejdůležitějších biochemických procesů. Jako součást aktivovaného MgATP komplexu se podílí na činnosti signálních drah generujících adenosintrifosfát (ATP) a mitochondriální energii. Je zapojený do elektronového transportního řetězce, tlumení oxidativního stresu a také do více než 300 enzymatických reakcí. Jeho úloha při tvorbě energie je ale klíčová, úzce totiž souvisí s prací svalů. Nedostatek magnézia, který může zejména u mužů ve středním a pozdějším věku nastat při zhoršeném stavu zažívacího traktu a sníženém vstřebávání živin, má totiž přímý dopad na fyzický výkon. (1) Může se zhoršit jednak silový potenciál svalů, které nejsou dostatečně okysličované a zásobené energií, a také vytrvalostní kapacity.

Suplementace magnesiem je proto namístě, což platí i u mladých jedinců. U mladých atletů vedla během fyzických cvičení 25 denní suplementace hořčíku ke zvýšení okysličení i vytrvalostní výkonnosti. (2) Pozitivní výsledek měla i suplementace u 10 postmenopauzálních žen, kde denní dávka 320 nebo 180 mg hořčíku zlepšila jednak hladinu prvku v těle, dále produkci erytrocitů, srdeční rytmus a okysličení během fyzických cvičení. A to samé platí i pro muže, kde sice nenastávají s vzrůstajícím věkem takové změny v hladinách hormonů, ale ohrožení nedostatkem hořčíku může být stejně vážné jako u žen. Nedostatek hořčíku na buněčné úrovni je totiž zásadní pro fungování kosterních svalů. Tedy těch svalů, které nás udržují pevné a vzpřímené. Je velmi dobře popsáno, že sarkopenie, razantní úbytek svalové hmoty a celkové síly, který je běžný u starších osob, vede ke zvýšené zranitelnosti a k celkové křehkosti organismu. To pak velmi silně přispívá k předčasné úmrtnosti. Přímá souvislosti mezi sarkopenií a nedostatkem hořčíku v současné době ještě vyžadují další výzkum, obzvláště proto, že hladina hořčíku se u starších jedinců obtížněji zjišťuje, ale dosavadní data naznačují, ona souvislost opravdu existuje. (3)

Hořčík a testosteron

Testosteron je nejdůležitější mužský steroidní hormon. Od 35 roku jeho hladina v organismu postupně klesá, zhruba o 1 % ročně. Testosteron, který je v těle spojený s hormonem albuminem (zhruba 33-54 % testosteronu) a cca 2-3 % volně uloženého testosteronu představují dohromady množství testosteronu, který je biologicky aktivní. A toto množství klesá dokonce o 2 % ročně. (4)

Testosteron vzhledem ke svalové hmotě anabolický, antikatabolický a neurotropický efekt. Jeho nedostatek je úzce spojený s úbytkem svalové hmoty, síly a dalším negativním změnám v tělesné kompozici. (5,6)

Úloha hořčíku, ideálně ještě ve spojení se zinkem, je v tomto směru velmi dobře popsána. Dobře známá kombinace ZMA patří mezi nejúčinnější a přirozené kombinace pro podporu anabolického efektu fyzické aktivity. Při suplementaci hořčíku, zinku a vitamínu B6  dochází k významného zvýšení hladiny testosteronu. Toto zvýšení je výraznější u fyzicky aktivních jedinců. (7)

Potvrdila to i čtyřtýdenní studie zkoumající efekt suplementace hořčíku na cvičení u jedinců cvičících taekwondo a u jedinců bez pravidelného fyzického pohybu. Hladina testosteronu se měřila před suplementací, po suplementaci a po výkonu ve třech odlišných skupinách. Skupina 1 – neativní jedinci  s 10 mg hořčíku na 1 kg tělesné hmotnosti, skupina 2 s jedinci cvičícími taekwondo 90-120 minut denně a 10 mg hořčíku na 1 kg hmotnosti, skupina 3 – jedinci cvičící taekwondo bez suplementace hořčíku. Hladina testosteronu se zvýšila po suplementaci i po cvičení. Cvičící jedinci navíc zaznamenali výraznější zvýšení hormonu oproti neaktivním jedincům

Závěrem

Kromě zmíněných vlastností má hořčík pozitivní vliv na aktivitu mozku a na kvalitu spánku. Dostatečná a kvalitní spánek je jedním z nejdůležitějších faktorů pro posílení anabolického účinku tréninku.

Autor článku: Jakub Novák

Zdroje:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3958794/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8325293/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669297/
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20890477/
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8954042
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2653255/
  7. https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Journal+of+Exercise+Physiology+Online&title=Effects+of+a+novel+zinc-magnesium+formulation+on+hormones+and+strength&author=LR+Brilla&author=V+Conte&volume=3&issue=4&publication_year=2000&pages=26-36&