Hořčík

Hořčík a jeho důležitost pro seniory

Se vzrůstajícím věkem klesá výkonnost zažívacího traktu. Tím se také zmenšuje schopnost těla absorbovat ze stravy důležité látky, mezi které patří i důležité minerály jako hořčík. Spolu s nedostatečnou konzumaci jídel bohatých na hořčík to může vést k vážnému nedostatku v příjmu této látky a způsobit vážné problémy.

Hořčík a jeho důležitost pro seniory

Hořčík je zcela zásadní minerál, látka podílející se na fungování svalů, zpracování živin, regulaci krevního tlaku, regeneraci a produkci energie. Hořčík také výrazně ovlivňuje změny přicházející s věkem, od hormonálních změn v pubertě nebo během menopauzy, sportovní výkon a regeneraci a reprodukční zdraví. To platí i v pokročilém věku a zahrnuje to také zdraví a staví kostí a nervů.

Jak s věkem klesá hladina hořčíku

S věkem přichází zhoršená funkčnost organismu, která může ovlivnit hladinu hořčíku. Tělo produkuje žaludeční kyselinu s nižší aciditou, což vede k nižší absorpci živin. Schopnost žvýkat a polykat se zhoršuje a může se taky nežádoucím způsobem proměnit apetit.

Nedostatek magnesia v těle pak zvyšuje zánětlivost a hladinu oxidativního stresu, zejména, pokud jsou přítomné zdravotní komplikace. Oxidativní stres obnáší produkci volných radikálů, agresivních molekul poškozujících tělo, které je třeba zastavit pomocí antioxidantů.

Zánětlivost a oxidativní stres přispívají ke zdravotním komplikacím spojeným s věkem jako je diabetes typu 2, metabolický syndrom nebo obezita. Nedostatek hořčíku zpomaluje odpověď imunitního systému, nemoci pak mají těžší průběh.

Důležitost hořčíku pro seniory

Kosti a nervy

Kosti jsou na dostatečném příjmu hořčíku závislé. Je totiž potřebný pro transformaci vitamínu D do aktivní formy, která pomáhá vstřebávat vápník do kostí. Dále také svalové záškuby, třes nebo křeče mohou být řešitelné pomocí suplementace hořčíku, který podporuje činnost nervů předávajících zprávy mozku. Hořčík je také spojený s prací svalů jako takovou, bez jeho dostatečné hladiny by vůbec nebylo možné, aby mohly svaly fungovat.

Studie z roku 2014 zkoumala účinek hořčíku na fyzickou výkonnost a pohyblivost u starších žen. Celkem 124 účastnic užívalo buď hořčík nebo placebo. Po 12 týdnech se u skupiny užívající hořčík ukázaly výrazně lepší hodnoty SPPB skóre (Short Physical Performance Battery), síly úchopu, isokinetické energie a rychlosti chůze. (2)

Kognitivní schopnosti

S postupujícím věkem přichází snížení kognitivních schopností, které může vyústit až v demenci. Poruchu, při níž se výrazně zhoršuje paměť, schopnost řešit problémy a také vybavování si slov nebo informací. Hořčík podporuje činnost nervů v mozku a velmi pravděpodobně má také protektivní efekt na mozkové buňky.

Ve Spojených Státech probíhal po téměř 60 let výzkum celkem 2466 jedinců v souvislosti s hladinou hořčíku v těle a s kognitivními schopnostmi. Vyšší příjem minerálu byl spojen s lepšími výsledky v kognitivních testech. V tomtéž výzkumu se také ukázaly spojení mezi vyšším příjmem hořčíku a nižším rizikem vzniku aterosklerózy. Suplementace hořčíku u jedinců starších 65 let pak vedla ke zlepšení kognitivních funkcí o 9,1 %.

Vyrovnaná hladina hořčíku a vápníku je také důležitá pro zvládání plicních problémů . Při nedostatku hořčíku může nastat zvýšená hladina kalcia, což může způsobit nežádoucí svalové stahy. To se týká i těch svalů, které obklopují dýchací trubici a plíce, což může vést k dýchacím problémům.

Závěrem – kolik hořčíku by denně senioři měli přijímat

Doporučuje se okolo 300 mg hořčíku denně. V ideálním případě z pestré stravy (zejména ze zelenolisté zeleniny), v případech, kdy však přicházejí komplikace, může být vhodné hořčík dodat pomocí doplňků stravy.

 

Zdroje:

  1. https://www.viridian-nutrition.com/blog/healthy-ageing/magnesium-a-guide-for-older-adults
  2. https://academic.oup.com/ajcn/article/100/3/974/4576609