aronie

Aronie a kakao – exotické poklady pomáhající našemu srdci

Extrakt z plodů Aronie neboli černého jeřábu je novým objevem v oblasti péče o srdce a cévy. Než se však podíváme na unikátní vlastnosti této rostliny, pojďme si nejdříve říci pár vět o kardiovaskulárních chorobách (nemocech srdce a cév). Zejména o tom, jak obrovský význam má prevence.

Aronie a kakao – exotické poklady pomáhající našemu srdci

Nemoci srdce  a cév

Nemoci srdce a cév jsou celosvětově nejčastější příčinnou úmrtí. Předpokládá se, že na celém světě každoročně zabijí 17,5 milionů lidí, což představuje 31 % veškerých úmrtí. [1] Mezi nemoci srdce a cév patří ischemická choroba srdeční (způsobující infarkt), srdeční selhání, mrtvice a nemoci cév.

Hlavními rizikovými faktory pro vznik nemocí srdce a cév jsou:

 • Vysoký krevní tlak
 • Zvýšená hladina cholesterolu

Oba tyto faktory mohou být způsobené nevhodným životním stylem – obezitou, nezdravou stravou, nedostatkem fyzické aktivity, nadměrnou konzumací alkoholu a kouřením. Mohou však být způsobené také genetickými predispozicemi i u lidí, co žijí zdravě. Riziko vzniku kardiovaskulárních chorob samozřejmě narůstá také s přibývajícím věkem.

Proč se vyplatí prevence

U nemocí srdce a cév více než kde jinde platí, že prevence je lepší než léčba. Je ověřeno, že prevencí lze předejít 80 % rozvíjejících se srdečních selhání a mrtvic. [2] To je astronomické číslo. Proto je třeba zamyslet se nad životním stylem a zlepšit stravu. Pomoci mohou i doplňky.

Při správné životosprávě je možné zvládnout hodnoty krevního tlaku a cholesterolu natolik, aby bylo riziko vzniku onemocnění minimální.

Jak může pomoci Aronie

Aronie (speciálně extrakt z jejích plodů) je bohatá na polyfenoly, u nichž vědecké studie prokázaly účinky přímo související se stavem srdce a cév:

 • Mají účinky související se stavem endoteliálních buněk (tvoří stěny cév) a potažmo průtok krve. Změna stavu endotelu o 1% vede k 8-12% redukci vzniku kardiovaskulárních onemocnění [3,4]
 • Mají účinky související s hladinou oxidu dusnatého v endotelu (vnitřní vrstva cév). Jeho hladina souvisí s vazodilatací (schopnosti buněk se roztáhnout) a tím pádem i s krevním tlakem.
 • Mají účinky související s hladinou tzv. vazokonstriktorů (látek způsobujících stažení cév) a potažmo i s krevním tlakem
 • Mají účinky související s hladinou tzv. adhezních molekul vyskytujících se v mezibuněčném prostoru a v cévách, které způsobují zánět (který je průvodním jevem a rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob)

Jak může pomoci kakao

Kakao je nám oproti Aronii bližší, mnoho z nás však stále neví o jeho téměř zázračných účincích. Obsahuje látke zvané flavanoly, které mají podobné účinky jako složky obsažené v aronii. Nejdříve je však třeba podoktnout, že maximální množství těchto látek je zachováno pouze v kakau, které neprošlo tepelnou úpravou a fermentací (na rozdíl od jiných produktů je fermentace u kakaa nežádoucí – snižuje jeho účinek).

A jaké jsou tedy účinky raw kakaa?

 • Zlepšuje stav endotelu a tedy i schopnost cév se roztáhnout
 • Snižuje hodnotu krevního tlaku
 • Funguje jako prevence i náprava aterosklerózy (kornatění tepen)
 • Potlačuje zánět
 • Má antioxidační vlastnosti a zlepšuje kognitivní funkce

Závěrem

Změna životního stylu, úprava jídelníčku, případně zařazení vhodných doplňků stravy má v prevenci kardiovaskulárních onemocnění velmi významné místo. Dostatkem pohybu, čerstvou, průmyslově neupravenou stravou, nekouřením, omezením alkoholu a příjmem těch správných mikronutrientů velmi pravděpodobně ovlivníme, jak dlouho budeme na světě. A to by nám za to mělo stát.

Autor článku: redakce eFIA.cz

Zdroje:

https://www.viridian-nutrition.com/blog/nutrition-news-and-views/az-of-cardio-aronia-berry

[1] World Health Organisation. Cardiovascular disease. Available at: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/. Accessed: 2018

[2] World Health Organisation, Regional Office for Europe. Cardiovascular Disease – Data and Statistics. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics.
Accessed: 2018

[3] Ras RT, Streppel MT, Draijer R, Zock PL. Flow-mediated dilation and cardiovascular risk prediction: a systematic review with meta-analysis. Int J Cardiol. 2013 Sep 20;168(1):344-51.

[4] Matsuzawa Y, Kwon TG, Lennon RJ, Lerman LO, Lerman A. Prognostic Value of Flow-Mediated Vasodilation in Brachial Artery and Fingertip Artery for Cardiovascular Events: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2015 Nov 13;4(11).