D-riboza

Vybíráme z nejnovějších studií: D-ribóza a regenerace po plyometrickém tréninku, flavan-3-oly a zdraví srdce

Vliv D-ribosy na bolest svalů po plyometrickém tréninku

Vybíráme z nejnovějších studií: D-ribóza a regenerace po plyometrickém tréninku, flavan-3-oly a zdraví srdce

Cao et al. 2020

Tato studie se zaměřila na účinky D-ribosy na bolest svalů (DOMS) po plyometrickém tréninku (trénink pro rozvoj dynamické a výbušné síly - např skoku do výšky v basketbalu, úderu v boxu, odpalu v baseballu, apod.). Účastnilo se jí 21 netrénovaných vysokoškoláků, kteří prováděli 7 sérii po 20 výskocích s 90vteřinovými pauzami mezi sériemi. Jedné skupině bylo podáváno 15 g D-ribosy 1 hodinu před tréninkem a následné 1, 12, 24 a 36 hodin po tréninku, druhé skupině bylo podáno placebo. U skupiny, která užívala D-ribosu, byla ve srovnání s placebem po 24 a 48 hodinách po tréninku zaznamenána výrazně nižší míra svalové bolesti i dalších markerů, které s ní souvisí. Tyto výsledky naznačují, že by vhodně načasovaný příjem D-ribosy mohl u běžné populace přispívat ke snížení svalové bolesti po cvičení.

Studie je dostupná zde: https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-020-00371-8

Dostatečný příjem flavan-3-olů ze stravy je spojován s nižším krevním tlakem

Ottaviani et al. 2020

Flavan-3-oly jsou skupinou bioaktivních sloučenin, u kterých bylo prokázáno, že zlepšují stav cév a srdce. Patří do skupiny polyfenolů, které se běžně vyskytují v čaji, kakau, ovoci nebo ořeších. Jedna z observačních studií zaměřená na účinky této látky, na celkem 25 618 účastnících zkoumala souvislost mezi příjmem flavan-3-olů a rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky ukázaly, že jedinci, kteří měli vyšší příjem flavan-3-olů ze stravy, měli zároveň nižší systolický krevní tlak. Dostatečný příjem flavan-3-olů by tak mohl hrát důležitou roli v dlouhodobém udržování kardiovaskulárního zdraví.

Studie je dostupná zde: https://www.nature.com/articles/s41598-020-74863-7

Jaké jsou hladiny jódu u žen během těhotenství a po porodu?

Aakre et al. 2020

Studie dlouhodobě sledovala hladiny jódu u žen během těhotenství a do 18 měsíců po porodu. V rámci ní autoři zkoumali, jak jsou hladiny jódu spojeny s příjmem jódu z potravy, užíváním doplňků výživy a kojením. Zároveň hodnotili vliv koncentrace jódu v těle matky na koncentraci jódu u dítěte. Pozorované hladiny této látky u těhotných žen i žen po porodu byly nedostatečné. Nejnižší hladiny byly u žen pozorovány 6 týdnů po porodu a následně se postupně zvyšovaly. Nedostatek jódu může vést k problémům se štítnou žlázou a neoptimálnímu vývoji dítěte. Dostatečné hladiny jódu může pomoci zajistit konzumace potravin bohatých na obsah jódu nebo doplňků výživy.

Studie je dostupná zde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.13050

Účinky omega 3 mastných kyselin z lněného oleje na genetické a metabolické profily pacientek s těhotenskou cukrovku

Jamilian et al. 2020

Tato randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie byla provedena za účelem vyhodnocení účinků omega-3-mastných kyselin z lněného oleje na genetické a metabolické profily u pacientek s gestačním diabetem (těhotenskou cukrovkou). Celkem 60 pacientek s těhotenskou cukrovkou po dobu 6 týdnů denně dostávalo placebo nebo 2 x 1000 mg omega 3 mastných kyselin z lněného oleje (400 mg kyseliny alfa-linolenové v každé tobolce). Příjem omega 3 mastných kyselin příznivě ovlivňoval genovou expresi spojenou s rozvojem těhotenské cukrovky. Kromě toho suplementace omega-3-mastných kyselin snížila hladinu glukózy na lačno, hladinu inzulínu a inzulínovou rezistenci. Naopak zvýšila citlivost na inzulín. Příjem omega-3-mastných kyselin byl navíc spojen se snížením hladin VLDL cholesterolu, celkového cholesterolu a zánětlivých markerů. Byly pozorovány také vyšší hladiny antioxidantu glutathionu. Příjem omega-3-mastných kyselin tak podle výsledků studie může ženám trpícím těhotenskou cukrovkou přinést řadu benefitů.

Studie je dostupná zde: https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/effects-of-n3-fatty-acids-from-flaxseed-oil-on-genetic-and-metabolic-profiles-in-patients-with-gestational-diabetes-mellitus-a-randomised-doubleblind-placebocontrolled-trial/4E739E6FEDF4705E120586A0B8906F8B

Vitamin D a jeho vliv na koncentraci hemoglobinu

Arabi et al. 2020

Tato metaanalýza 14 randomizovaných kontrolovaných studií zkoumala vliv suplmentace vitaminu D na koncentraci hemoglobinu u dospělých jedinců. Současná zjištění ze studií naznačují, že suplementace vitaminu D u zdravých jedinců nemá významný vliv na hladinu hemoglobinu a koncentraci feritinu (zásobní forma železa). Zároveň však tato metaanalýza uvádí, že suplementace vitaminu D může mít pozitivní účinky na saturaci transferinu (ukazatel dostatku železa v organismu) a hladinu železa. Tato zjištění ukazují, že vitamin D pravděpodobně má vliv na hladinu železa a stav červených krvinek, ale mechanismus jeho působení není přesně znám. Pro zjištění bližších detailů bude potřeba ještě další výzkum.

Studie je dostupná zde: https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-020-0526-3