Leucin

Vliv konzumace rýžového proteinu na výkonnost a svalovou hmotu

Studie z roku 2013 (Joy et al.) srovnávala vliv konzumace vyšších dávek rýžového a syrovátkového proteinu na výkon, regeneraci a svalovou hmotu. Účastnilo se jí 24 vysokoškolských sportovců, kteří měli minimálně roční zkušenosti se silovým tréninkem. Všichni podstoupili osmitýdenní tréninkový cyklus zahrnující tři silové tréninky týdně. Byli rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina konzumovala v tréninkové dny bezprostředně po cvičení 48 g rýžového proteinu a druhá skupina 48 g syrovátkového proteinu. Každý měl po dobu trvání studie stejný příjem živin skládající se z 25 % bílkovin, 50 % sacharidů a 25% tuků.

Vliv konzumace rýžového proteinu na výkonnost a svalovou hmotu

Obsah leucinu

Na základě poznatku, že adekvátní příjem leucinu může zvýšit proteinovou syntézu po intenzivním tréninku (Norton, 2006; Biolo et al., 1997), bylo odvozeno, že optimální příjem bílkovin v jedné porci by se měl odvíjet od množství leucinu, které obsahuje (Norton, Wilson, 2009).

ryzovy proteinTab. 1: Obsah aminokyselin v syrovátkovém a rýžovém proteinu

 

Výzkumy ukázaly, že ideální množství leucinu v jedné porci pro zvýšení proteinové syntézy by mělo být 2-3 g, maximálně pak 0,05 g/kg tělesné hmotnosti (Paddon et al., 2004), vyšší dávky už nepřinášejí další pozitivní efekt (například 40 g vaječného proteinu obsahujícího 4 g leucinu nemá lepší vliv na proteinovou syntézu než 20 g (Tang et al., 2009)). Rostlinné zdroje bílkovin obsahují přibližně 6-8 % leucinu, zatímco živočišné zdroje obsahují 8-11 %. Při konzumaci nižších dávek proteinu dochází k většímu nárůstu proteinové syntézy u živočišných bílkovin, zatímco u vyšších dávek, pokud je dosaženo potřebné množství leucinu, pak nejsou v míře proteinové syntézy mezi rostlinnou a živočišnou bílkovinou žádné rozdíly (Norton et al., 2009).

Výsledky studie

Vyšší dávky rýžového proteinu (48 g) měly srovnatelný vliv na výkon a tělesnou kompozici jako stejné dávky syrovátkového proteinu.

ryzovy protein2Tab. 2: Změny množství aktivní tělesné hmoty, tuku, obvod bicepsu a kvadricepsu

 

ryzovy protein 3Tab. 3: Změny v silových výkonech

 

Součet obvodu kvadricepsu a bicepsu vzrostl u skupiny užívající rýžový protein o 0,2 cm, u skupiny užívající syrovátkový protein o 0,5 cm. Nárůst množství aktivní tělesné hmoty byl 2,5 kg u rýžového proteinu a 3,2 kg u syrovátkového proteinu. Součet maximálního vykonu v bench-pressu a leg pressu se zvýšil u uživatelů rýžového proteinu o 76,4 kg a o 89,5 kg u uživatelů syrovátkového proteinu. Mezi jednotlivými druhy proteinu nebyly tedy pozorovány žádné výrazné rozdíly. Z výsledků studie vyplývá, že čím je vyšší příjem bílkovin v porci, tím méně je podstatné procentuální zastoupení leucinu (Pasiakos et al., 2011). Za optimální lze tedy vzhledem k obsahu leucinu považovat dávku 24g syrovátkového proteinu a adekvátně 24g až 36g rýžového proteinu, vyšší jednorázové dávky již nejsou efektivní.

ryzovy rotein3

Tab. 4: Ideální dávka rýžové nebo syrovátkové bílkoviny pro maximální proteinovou syntézu

 

Reference:

Biolo G, Tipton KD, Klein S, Wolfe RR: An abundant supply of amino acids enhances the metabolic effect of exercise on muscle protein.

Am J Physiol 1997, 273:E122-E129.

Norton LE, Layman DK: Leucine regulates translation initiation of protein synthesis in skeletal muscle after exercise.

J Nutr 2006, 136:533S-537S.

Norton L, Wilson GJ: Optimal protein intake to maximize muscle protein synthesis.

AgroFood industry hi-tech 2009, 20:54-57.

Norton LE, Wilson GJ, Rupassar I, Garlick PJ, Layman DK: Leucine contents of isonitrogenous protein sources predict post prandial skeletal muscle protein synthesis in rats fed a complete meal.

FASEB 2009

Paddon-Jones D, Sheffield-Moore M, Zhang XJ, Volpi E, Wolf SE, Aarsland A, Ferrando AA, Wolfe RR: Amino acid ingestion improves muscle protein synthesis in the young and elderly.

Am J Physiol Endocrinol Metab 2004, 286:E321-E328.

Pasiakos SM, McClung HL, McClung JP, Margolis LM, Andersen NE, Cloutier GJ, Pikosky MA, Rood JC, Fielding RA, Young AJ: Leucine-enriched essential amino acid supplementation during moderate steady state exercise enhances postexercise muscle protein synthesis.

Am J Clin Nutr 2011, 94:809-818.

Tang JE, Moore DR, Kujbida GW, Tarnopolsky MA, Phillips SM: Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men.

J Appl Physiol 2009, 107:987-992.

The effects of 8 weeks of whey or rice protein supplementation on body composition and exercise performance. Nutrition Journal. [online]. Dostupné z: http://www.nutritionj.com/content/12/1/86 

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek