Saccharomyces boulardii

Saccharomyces boulardii pomáhá při zažívacích obtížích na cestách i při nemocech

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) je druh kvasinek z kmene S. cerevisiae (také známé jako pekařské droždí nebo pivovarské kvasnice), který se přirozeně vyskytuje v našem zažívacím traktu. Studie naznačují, že se jeví jako velice efektivní řešení při průjmových onemocněních a dalších jiných zažívacích obtížích.

Saccharomyces boulardii pomáhá při zažívacích obtížích na cestách i při nemocech

Pokud jste již někdy užívali probiotický suplement nebo zaznamenali výpis probiotických kultur na obalu fermentovaných potravin, zajisté vám budou známy probiotické kmeny Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus or Streptococcus thermophiles aj.. To vše jsou běžné živé kultury bakteriálního původu, které působí jako probiotika a pomáhají osídlit střevní mikrobiom prospěšnými bakteriemi. S. boulardii , jakožto kvasinka, působí  trochu jinak. Pojďme se společně podívat na to, v jakých oblastech může pomoci.

Cestovatelský průjem

Nepříjemný stav, který může proměnit výlet v noční můru. Potraviny a voda kontaminovaná patogeny, nejsou nic neobvyklého ani v oblíbených turistických destinacích.

Saccharomyces boulardii se jeví jako efektivní prevence i léčba. Jednou z hlavních vlastností tohoto kmenu je právě hubení škodlivých patogenů.

Randomizovaná studie cestujících jednotlivců používala buď 250 nebo 500 miligramů (mg) S. boulardii denně nebo placebo po dobu tří týdnů. Produkt byl podán pět dní před cestou a poté po celou dobu pobytu. Ve skupině s placebem se u 43 % vyvinul CP. Avšak u S. boulardii s nízkou dávkou se u 34 % vyvinula CP. A ve skupině s vyšší dávkou S. boulardii se u 32 % vyvinul CP. Léčba S. boulardii tedy v těchto skupinách snížila rozvoj CP o přibližně 10 %. (1)

Problémy spojené s užíváním antibiotik

Antibiotika mohou narušit střevní flóru, což může během léčby vést k průjmu. V některých případech mohou antibiotika také vést k dysbióze = stav, kdy se mikrobiom dostane do nerovnováhy.

Podle studie z roku 2020 (2) existují důkazy, že S. boulardii může pomoci prevenci průjmu souvisejícímu s antibiotiky a pomoci obnovit střevní flóru po léčbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o kvasinky, antibiotika je nezabíjí, což znamená, že můžeme antibiotika a S. boulardii užívat současně.

Syndrom dráždivého tračníku (IBS)

Multifaktoriální onemocnění, s řadou nepříjemných příznaků jako je nadýmání, dlouhodobá zácpa, průjem nebo křeče v břiše.

Studie na lidech se syndromem dráždivého tračníku (IBS) používala S. boulardii (9 miliard jednotek tvořících kolonie nebo CFU denně) nebo placebo po dobu čtyř týdnů. Denní počet stolic ve skupině S. boulardii se snížil a 87,5 % z této skupiny hlásilo zlepšení symptomů IBS ve srovnání se 72 % ve skupině s placebem. (1)

Crohnova nemoc

Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie provedená na 34 lidech ve věku od 19 do 54 let s Crohnovou chorobou v remisi ukázala, že po třech měsících skupina S. boulardii zlepšila funkci střevní bariéry ve srovnání se skupinou s placebem. (3)

Ulcerozní kolitida

Studie hodnotila účinnost přidání S. boulardii u dospělých s mírným až středně závažným klinickým vzplanutím ulcerózní kolitidy. Dávkování bylo 250 miligramů (mg) ústy třikrát denně po dobu čtyř týdnů. S. boulardii byl použit jako doplněk k udržovací léčbě Lialdou (mesalamin). Více než polovina účastníků dosáhla klinické remise. (3)

Helicobacter pylori

Bakterie, kterou má v trávícím traktu mnoho jedinců. V případě, že se tato bakterie přemnoží, může způsobovat nepříjemné zažívací potíže a dokonce vyústit ve vředovou chorobu.

Metaanalýza zkoumala údaje z 18 předchozích studií o použití S. boulardii k léčbě této infekce. Ve srovnání se samotnou standardní léčbou, kterou jsou antibiotika, byla při eradikaci bakterií účinnější kombinace S. boulardii a antibiotik. Lidé užívající S. boulardii měli také nižší výskyt vedlejších účinků léčby. (4)

Candida

Candida je také druhem kvasinky. Její přemnožení může způsobovat opravdu nepřijemné přiznaky jako je vyčerpání, chutě na sladké, zápach z úst, bílý povlak nebo mozková mlha.

Laboratorní studie ukázaly, že S. boulardii potlačuje přerůstání C. albicans. (5)

Závěrem

Saccharomyces boulardii je kvasinkové probiotikum klinicky studované pro gastrointestinální poruchy, včetně cestovatelského průjmu, průjmu spojeného s antibiotiky, syndromu dráždivého tračníku, Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy a přemnožení H. pylori a Candidy.

Obecně je kmen S. boulardii dobře snášen, avšak mohou se objevit i nežádoucí účinky jako nadýmání, plynatost a zácpa. Lidé s oslabeným imunitním systémem nebo lidé, kteří mají centrální žilní katétry, by neměli S. boulardii užívat kvůli riziku plísňové infekce v krvi.

Ideální je se před užíváním vždy poradit s lékařem.

Autorka článku: Lucie Kokyová

Zdroje:

  1. 1. McFarland LV. Systematický přehled a metaanalýza Saccharomyces boulardii u dospělých pacientů . World J Gastroenterol . 2010;16(18):2202-2222. doi:10.3748/wjg.v16.i18.2202
  1. Curr Microbiol. 2020; 77(9): 1987–1996. Published online 2020 May 29. doi: 10.1007/s00284-020-02053-9 Saccharomyces boulardii CNCM I-745: A Non-bacterial Microorganism Used as Probiotic Agent in Supporting Treatment of Selected Diseases
  1. Sivananthan K, Petersen AM. Přehled Saccharomyces boulardii jako možnosti léčby u IBD . Immunopharmacol Imunotoxikol . 2018;40(6):465-475. doi:10.1080/08923973.2018.1469143
  1. Zhou, B-G., et al. (2019). Saccharomyces boulardii as an adjuvant therapy for Helicobacter pylori eradication: A systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis [Abstract].
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/hel.12651
  2. Mohammed Salehi, R., et al. (2018). Effect of Saccharomyces boulardii extract on SAP2 gene expression and antifungal susceptibility of Candida albicans.
    http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/84942_9437565852.pdf