pupalka dvouletá

Pupalka dvouletá jako nejlepší pomocník při přicházející menopauze

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis), anglicky Evening primrose, je žlutě kvetoucí rostlinka pocházející z amerického kontinentu. Zde byla používána nejprve jako pomoc proti bolesti v krku a zánětlivým onemocněním kůže, později se dostala do Evropy, kde se rozšířila jako lék „na všechno“. Dnes se extrakt ze semen Pupalky využívá zejména jako pomoc při menopauze a PMS.

Pupalka dvouletá jako nejlepší pomocník při přicházející menopauze

Pupalka dvouletá a mastné kyseliny

Hlavním benefitem Pupalky je vysoký obsah mastných kyselin omega-6, konkrétně kyseliny linolenové (ta tvoří 60 až 80 % tuků z pupalkového oleje), kyseliny gamma linolenové, která je jejím derivátem, a kyseliny olejové. Spolu s omega-3 hrají i omega-6 důležitou roli při utváření tkání našeho těla, při fungování nervové soustavy, imunitního systému a také při produkci a fungování hormonů.

Pupalka a menopauza

Menopauza nastává 12 měsíců po posledním menstruačním cyklu. Menopauze předchází perimenopauza, která sebou přináší pokles hladin hormonů estrogenu a progesteronu, což způsobuje nepravidelný cyklus a bohužel i různé další nežádoucí symptomy. Patří mezi ně návaly horka, noční pocení, problémy se spánkem, změny nálad, ztráta libida, změny hmotnosti a mnohé další. (1) Vhodná pomoc ve formě přírodních účinných složek, které dovedou tyto symptomy zmírnit, pak může významně zlepšit kvalitu života během perimenopauzy i menopauzy. Ve srovnání s konvenční léčbou, která zahrnuje hormonální terapii, mají přírodní složky z bylinek řádově menší nebo vůbec žádné vedlejší efekty a jsou bezpečnější. A jsou to právě účinné látky v Pupalce, které symptomy perimenopauzy výrazně tlumí.

Šestitýdenní randomizovaná klinická zkouška sledovala účinek Pupalky na návaly horka u celkem 56 žen ve věku mezi 45 a 59. Všechny účastnice před a po zkoušce hodnotily na škále HFRDIS (hot flash related daily interference scale) intenzitu a charakteristiky návalů horka. Byly rozděleny do dvou skupiny užívajících buď placebo a nebo 500 mg Pupalky po dobu 6 týdnů. Výsledky byly zajímavé – skupina užívající Pupalku zaznamenala mírně vyšší zlepšení u návalů horka než skupina užívající placebo, měla však výrazné zlepšení v dalších sledovaných a kategoriích – sociálních aktivitách, vztahy s ostatními a sexuální aktivitou. Tyto výsledky poukazují na schopnost Pupalky srovnat hladiny hormonů a tím zlepšit celkovou náladu a libido. (2)

Podobné výsledky měla i jiná studie, která mapovala účinek Pupalky na depresi a změny nálad, které mohou během menopauzy výrazně zhoršit kvalitu života. Studie proto rozdělila 100 žen v období menopauzy, 50 z nich bylo podáváno placebo a 50 ženám 1 g placeba po dobu 4 týdnů. Účastnice hodnotily svůj stav podle tzv MRS – menopause rating scale přes studií, ve druhém týdnu jejího průběhu a na konci. Výsledky byly jednoznačné – skupina užívající Pupalku zaznamenala výrazné snížení negativních psychologických symptomů. (obrázek)

Jiná studie s celkem 170 postmenopauzálními ženami zkoumala účinek na noční pocení a návaly horka. Dvě skupiny užívaly buď placebo nebo 1 g Pupalky. Výsledky neukázaly významné zlepšení u návalů horka, ale dovedly zásadně snížit intenzitu nočního pocení. (3)

Velmi podobné účinky jako u menopauzy má Pupalka u PMS, kde pomáhá proti podrážděnosti, depresi, přejídání se, bolesti prsou a kožním problémům. (4,5,6)

Olej z Pupalky má také významný účinek na problémy s pokožkou. Pomáhá proti akné, proti ztrátě elasticity, zánětlivosti a podráždění. Pomáhá také proti různým typům ekzemů jako je například atopický ekzém.  (7,8,9)

Závěrem

Pupalka lze použít, pokud během přicházející menopauzy potřebujeme stabilizovat hladinu hormonů, zlepšit náladu, deprese, libido a zmírnit noční pocení. Částečně také může pomoci s návaly horka. Pomáhá i proti přejídání, které se může v menopauze rovněž objevit. Podobným způsobem pomáhá i při PMS a při problémech s kůží.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

  1. Rodríguez-Fuentes G, de Oliveira IM, Ogando-Berea H, Otero-Gargamala MD. An observational study on the effects of Pilates on quality of life in women during menopause. Eur J Integr Med. 2014;6:631–636.
  2. Farzaneh, F., Fatehi, S., Sohrabi, MR. et al. The effect of oral evening primrose oil on menopausal hot flashes: a randomized clinical trial. Arch Gynecol Obstet 288, 1075–1079 (2013).
  3. Kazemi F, Masoumi SZ, Shayan A, Oshvandi K. The Effect of Evening Primrose Oil Capsule on Hot Flashes and Night Sweats in Postmenopausal Women: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. J Menopausal Med. 2021 Apr;27(1):8-14. doi: 10.6118/jmm.20033. PMID: 33942584; PMCID: PMC8102809.
  4. Wang W, Chen HS, Liu JP. Evening Primrose Oil or other essential fatty acids for the treatment of premenstrual syndrome (PMS) Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD001123
  5. Saki M, Akbari S, Saki M, Tarrahi MJ, Gholami M, Pirdadeh S. The effect of primrose oil on the premenstrual syndrome among the female students in Lorestan University of Medical Sciences: a triple blind study. J Nurs Midwifery Sci. 2015;2:20–26.
  6. Watanabe S, Sakurada M, Tsuji H, Matsumoto S, Kondo K. Efficacy of γ-linolenic acid for treatment of premenstrual syndrome, as assessed by a prospective daily rating system. J Oleo Sci. 2005;54:217–224.
  7. Muggli R. Systemic evening primrose oil improves the biophysical skin parameters of healthy adults. Int J Cosmet Sci. 2005 Aug;27(4):243-9. doi: 10.1111/j.1467-2494.2005.00274.x. PMID: 18492193.
  8. Kaźmierska A, Bolesławska I, Jagielski P, Polańska A, Dańczak-Pazdrowska A, Kosewski G, Adamski Z,Przysławski J. Effect of Evening Primrose Oil Supplementation on Biochemical Parameters and Nutrition of Patients Treated with Isotretinoin for Acne Vulgaris: A Randomized Double-Blind Trial. Nutrients. 2022 Mar 23;14(7):1342. doi: 10.3390/nu14071342. PMID: 35405955; PMCID: PMC9002552.
  9. Cork MJ, Danby SG, Vasilopoulos Y, Hadgraft J, Lane ME, Moustafa M, et al. Epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis. J Invest Dermatol. 2009;129:1892–1908.