polikosanol

Polikosanol - přírodní pomoc při vysokém cholesterolu

Když se jedná o přírodní cestu, jak snížit cholesterol, zlepšit hladinu krevního cukru a krevní tlak, nic není tak účinné jako konzumace zdravé stravy a pravidelný pohyb, ideálně silový sport. Pomoci ale můžou i suplementy. Dnes se podíváme na jeden z těch méně známých – polikosanol.

Polikosanol - přírodní pomoc při vysokém cholesterolu

Polikosanol je směs přirozeně se vyskytujících alkoholů s dlouhým řetězcem izolovaných z rýžových otrub (vyrábí se i z jiných zdrojů). Z 60 % se skládá z látky oktanosol. Výzkumy ukázaly, že 5-20 mg této látky denně dovede zlepšit hladinu krevních lipidů stejně dobře nebo lépe než konvenční léky. Polikosanol by dle dostupných výzkumů mohl mít schopnost snížit celkový cholesterol, snížit škodlivý LDL cholesterol a navýšit hladinu HDL cholesterolu pomocí zpomalení syntézy cholesterolu a zvýšení odbourávání LDL cholesterolu.

Redukce cholesterolu

Zvýšená hladina cholesterolu je považována za jeden z hlavních rizikových markerů pro problémy se srdcem a cévami.Oxidovaný LDL cholesterol výrazně škodí a je aterogenní – agresivním způsobem zformovává arteriální plak – stav známý jako ateroskleróza. Formování cholesterolu může být buď z acetátu, což zahrnuje acetylkoenzym-A a nebo skrz tzv. mevalonátovou dráhu, která aktivuje  HMG-CoA enzym v játrech. Polikosanol účinkuje tak, že snižuje syntézu cholesterolu z acetátu, ale neovlivňuje mevalonátovou. Na rozdíl od statinů  tak polikosanol nemozuje aktivitu enzymu HMG-CoA reduktázu, ale moduluje chování cholesterolu prostřednictvím enzymu AMP kináza. (1)

Tuto vlastnost polikosanolu zkoumala 14 týdenní studie, v níž dospělí jedinci se zvýšeným cholesterolem zaznamenali snížení LDL cholesterolu po 6 týdenní změně životního stylu následované 8 týdenním užíváním 5 mg polikosanolu. 48 % ze skupiny užívající polikosanol zaznamenalo více než 15 % snížení LDL cholesterolu v porovnání se 4 % snížením u placebo skupiny. (2)

Při porovnání se statinem značky Fluvastatin, 10 mg polikosanolu u starších jedinců se zvýšenou hladinou cholesterolu dovedlo významně snížit LDL, hladinu triglyceridů a příznivě změnit poměr LDL, HDL a celkový cholesterol. FLuvastatin nebyl tolik efektivní jako polikosanol. Ten navíc dovedl zpomalit peroxidaci LDL cholesterolu. (3)

Meta analýza zkoumající celkem 23 ukázala podobné výsledky a potvrdila, že polikosanol dovedl výrazně snížit hladinu LDL, hladinu celkového cholesterolu, hladinu triglyceridů a také jejich vzájemné poměry. (4)

Ochrana srdce a cév

Dvě studie zkoumaly účinek polikosanolu u na prehypertenzivní jedince. Užívali buď 10 nebo 20 mg polikosanolu a nebo placebo po 24 týdnů, ve druhé studii po 12 týdnů. V posledním týdnu první studie měly obě skupiny užívající účinnou látku významně snížený systolický tlak a také snížený systolický a diastolický krevní tlak v aortě. (5) Ve druhé studii bylo snížení pozorované u systolické i diastolického krevního tlaku už ve 12 týdnů. Obě polikosanolové skupin také měly stejně jako u první skupiny významné snížený obojí tlak v aortě. Taktéž LDL cholesterol. (6) Oba tyto výsledky podpořila i tentokrát meta analýza.(7)

Pozitivní vliv na hladinu cholesterolu se u polikosanolu ukazuje u mužů i žen, u žein polikosanol výrazně pomáhá v období menopauzy, kdy pokles estrogenu způsobuje nežadoucí změny v metabolismu. (8)

Závěrem

Polikosanol představuje bezpečnou a efektivní alternativu konvenčním lékům při nápravě vysoké hladiny cholesterolu a při snižování krevní krevního tlaku.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

  1. Singh, D.K., Li, L. and Porter, T.D., 2006. Policosanol inhibits cholesterol synthesis in hepatoma cells by activation of AMP-kinase. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 318(3), pp.1020-1026.
  2. Castaño, G., Más, R., Fernández, J., López, E., Illnait, J., Fernández, L., & Mesa, M. (2003). Effects of policosanol on borderline to mildly elevated serum total cholesterol levels: a prospective, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, comparative study. Current therapeutic research, clinical and experimental, 64(8), 522–537. https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2003.09.002
  3. Fernández, J.C., Más, R., Castaño, G. et al. Comparison of the Efficacy, Safety and Tolerability of Policosanol versus Fluvastatin in Elderly Hypercholesterolaemic Women. Clin. Drug Investig. 21, 103–113 (2001). vii Chen JT, Wesley R, Shamburek RD, Pucino F, Csako G. Meta-analysis of.
  4. Chen JT, Wesley R, Shamburek RD, Pucino F, Csako G. Meta-analysis of natural therapies for hyperlipidemia: plant sterols and stanols versus policosanol. Pharmacotherapy. 2005;25(2):171-183.
  5. Kim SJ, Yadav D, Park HJ, Kim JR, Cho KH. Long-Term Consumption of Cuban Policosanol Lowers Central and Brachial Blood Pressure and Improves Lipid Profile With Enhancement of Lipoprotein Properties in Healthy Korean Participants. Front Physiol. 2018 Apr 24;9:412.
  6. Park HJ, Yadav D, Jeong DJ, Kim SJ, Bae MA, Kim JR, Cho KH. Short-Term Consumption of Cuban Policosanol Lowers Aortic and Peripheral Blood Pressure and Ameliorates Serum Lipid Parameters in Healthy Korean Participants: Randomized, Double-Blinded, and Placebo-Controlled Study. Int J Environ Res Public Health. 2019 Mar 5;16(5):809.
  7. Askarpour M, Ghaedi E, Roshanravan N, Hadi A, Mohammadi H, Symonds ME, Miraghajani M. Policosanol supplementation significantly improves blood pressure among adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med. 2019 Aug;45:89-97.
  8. Castaño G, Más R, Fernández L, Fernández JC, Illnait J, López LE, Alvarez E. Effects of policosanol on postmenopausal women with type II hypercholesterolemia. Gynecol Endocrinol. 2000 Jun;14(3):187-95.