nopál

Nopál jako šetrná alternativa pro redukci hmotnosti

Nopál neboli Opuncie mexická, latinsky Opuntia-ficus indica je druh kaktusu původem ze Střední Ameriky. Ve středověku se díky mořeplavbě rozšířil i ve Španělsku, Portugalsku a později také v Africe a na Blízkém Východě. V současnosti se zejména díky jedlým plodům červené až fialové barvy pěstuje po subtropických a tropických oblastech všude po světě. Zejména na jihu USA, kde se jí přezdívá Indian Fig nebo prickly pear (občas používáno pro více podobných druhů kaktusu rodu Opuntia) má Opuncie dlouhou tradici v lidovém léčitelství původních indiánských kmenů. Dodnes jsou její plody na mnoha místech ceněnou pochoutkou a jsou považovány za superpotravinu.

Nopál jako šetrná alternativa pro redukci hmotnosti

V současné době jsou látky z Opuncie mexické čím dál více využívány pro účinky spojené s prevencí metabolického syndromu a s ním spojených komplikací:

  • Absorpce tuků a cukru
  • Podpora šetrné regulace hmotnosti
  • Snížení vstřebávání tuků
  • Optimalizace hladiny cholesterolu
  • Optimalizace hladiny krevního cukru

Benefity nopálu

Metabolický syndrom (soubor rizikových faktorů vedoucích k vážným onemocněním srdce, cév, diabetu, nádorových i dalších onemocnění) je celosvětově jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí. Studie (1) z roku 2007 proto zkoumala účinek patentovaného prášku z listů NeOpuntia® na hladiny krevních lipidů a další markery metabolického syndromu.  

Účastníky této randomizované, dvojitě zaslepené studie trvající šest týdnů bylo 68 žen mezi 20 a 50 lety. Všechny měly diagnostikovaný metabolický syndrom a body mass index mezi 25 a 40. Celkem 51 účastnic pak dokončilo studii podle plánu. Všichni zúčastnění konzumovali po dobu studie dobře vyváženou stravu stravu s kontrolovaným přísunem lipidů (tuků). Denně pak užívali 1,6 g prášku NeOpuntia® nebo stejné množství placeba. Celkem bylo v 1. a 42. Den studie měřeno 5 kritérií tzv. syndromu X (mikrovaskulární angina pectoris) včetně hladiny LDL cholesterolu, hladiny HDL cholesterolu a hladiny triglyceridů.

U celkem 42 žen nad 45 let se ukázalo významné zvýšení „dobrého“ HDL cholesterolu při užívání přípravku NeOpuncia® a tendence ke snížení hladiny triglyceridů. U skupiny užívající placebo byly hladin HDL cholesterolu snížené. Mimo to se u všech žen užívajících NeOpuncii® snížila hladina LDL cholesterolu, nejvíce po dvou týdnech studie. Na konci studie bylo 39 % skupiny užívající NeOpuncii® a pouze 8 % placebo skupiny diagnostikovano kompletně bez metabolického syndromu.

Podobně příznivé výsledky měla i mexická studie (2) z roku 2014. V Mexiku se nopál užívá pro léčbu diabetu, doposud však nebyly dostatečné vědecké důkazy pro to, že tato rostlina dokáže regulovat hladiny cukru po zkonzumovaném jídle. Studie proto měřila glykemický index, inzulinový index, GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide) index a GLP-1 (glucagon-like peptide 1) index u pacientů s diabetem typu 2 po konzumaci jídla s vysokým obsahem sacharidů nebo vysokým obsahem sojového proteinu. Pouze jedna skupina užívala spolu se první či drhuou snídaní nopál. Tato skupina zaznamenala výrazné snížení krevní glukózy - 287±30 oproti hodnoty 443±49 u skupiny bez nopálu a také snížení hladiny inzulinu - 5,952±833 vs 7,313±1,090. Konzumace nopálu také snížila vrcholy indexu GIP. Studie proto potvrdila, že nopál může velmi významně přispět k redukci krevní glukózy, inzulinu v krevním séru, snížení hodnot GIP indexu a také ke zvýšení antioxidační akvitity v organismu u pacientů s diabetem typu 2.

Závěrem

Prášek z Opuncie mexické může představovat zajímavou a šetrnou alternativu k běžným spalovačům tuku a lze jej doporučit každému, kdo hledá přírodní cestu, jak podpořit snižování hmotnosti. Opuncie naopak není vhodná pro ketodietu, naopak ji lze zařadit jako podporu při mírné redukci příjmu sacharidů a zvýšení pohybu.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

  1. The effect of neopuntia® on blood lipid parameters—Risk factors for the metabolic syndrome (Syndrome χ). Linarés, Thimonier,  Degre. 2007. Dostupné zde: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02877717
  2. The effect of nopal (Opuntia ficus indica) on postprandial blood glucose, incretins, and antioxidant activity in Mexican patients with type 2 diabetes after consumption of two different composition breakfasts. 2014. Lopez-Romero, Pichardo-Ontiveros, Avila-Nava. dostupné zde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25132122/