rhodiola

Nootropika jako prostředky pro neurohacking, díl 9. - Rhodiola Rosea

Rhodiola Rosea je známá adaptogenní bylina, která se již po stovky let užívá v rámci tradiční medicíny v Rusku a skandinávských zemích. V současné době jejího pozitivního vlivu využívají lidé na celém světě. Mezi nejznámější účinky patří zvýšení energie a výkonu, podpora při psychickém a fyzickém vyčerpání nebo zlepšení kognitivních funkcí. Adaptogenním účinkům se blíže věnoval jeden z předchozích článků. Dnes se zaměříme na to, proč je rhodiola rosea hojně využívána také jako nootropikum.

Nootropika jako prostředky pro neurohacking, díl 9. - Rhodiola Rosea

Rhodiola Rosea jako nootropikum

Rhodiola Rosea podporuje zdraví a funkci mozku prostřednictvím různých mechanismů. Obsahuje přibližně 150 bioaktivních sloučenin, přičemž nejvýznamnější nootropní účinky mají rosaviny (rosavin, rosarian a rosin) a salidrosid. Rosaviny se nenacházejí v žádné jiné rostlině a pro optimální účinky je potřeba, aby byly se salidrosidem v poměru zhruba 3:1. Předpokládá se, že rosaviny a salidrosid fungují jako inhibitor monoaminooxidázy. Monoaminoxidáza (MAO) je enzym, který deaktivuje neurotransmitery. U některých jedinců může být aktivita MAO příliš vysoká, což vede k deaktivaci příliš mnoha neurotransmiterů, jako je serotonin, dopamin a norepinefrin. To může způsobit celou řadu psychologických problémů, jako je deprese, úzkost, ADHD, atd. Rosaviny a salidrosid mohou snižovat aktivitu MAO a pomáhají tak zvyšovat hladiny těchto důležitých neurotransmiterů. [1]

Jako nootropikum má Rhodiola Rosea především tyto pozitivní účinky:

Zlepšuje náladu

Zkušenosti uživatelů a údaje z klinických studií ukazují, že Rhodiola podporuje vyrovnanou náladu.

Jedna dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie sledovala muže a ženy ve věku 18 až 70 let, kterým byla diagnostikována mírná až středně těžká deprese. Jedna skupina dostávala dvě 340mg tablety extraktu z Rhodiola Rosea denně. Druhá skupina dostávala dvojnásobnou dávku a třetí skupina dostávala denně placebo. Výzkumný tým uvedl, že první a druhá skupina zaznamenala významné zlepšení deprese, nespavosti, emocí a celkové kvality života. Vědci tak dospěli k závěru, že extrakt z Rhodiola Rosea má při podávání v dávkách 340 nebo 680 mg denně silné antidepresivní vlastnosti u osob s mírnou až středně těžkou depresí. [2]

Lepší duševní výkonnost a odolnost

Psychická únava a stres může vést ke zhoršení mozkových funkcí a snížení soustředění. To může negativně ovlivňovat výkon ve škole i v zaměstnání. Rhodiola Rosea stimuluje nervový systém v boji proti únavě a studie ukazují, že dokonce může opravovat poškozené neurony. Podle některých důkazů navíc Rhodiola Rosea může podporovat růst a vývoj mozkových buněk.

Studie na zvířatech v Číně zkoumala účinky Rhodiola Rosea na počet neuronů v hippocampu potkanů s depresí způsobenou chronickým stresem. Tato studie může mít souvislost i s tím, jak Rhodiola Rosea funguje v lidském mozku a jak účinným nootropikem může být. V této studii bylo sledováno celkem 50 potkanů. Výsledky ukázaly, že počet neuronů v hippocampu ve skupině léčené Rhodiola Rosea byl zvýšen a obnoven na normální úroveň. Studie dospěla k závěru, že Rhodiola Rosea podporuje obnovu a tvorbu nervových kmenových buněk v hippocampu. [3]

Účinnost rhodioly při depresi potvrzuje studie z roku 2015, která srovnávala její účinek s lékem sertraline, který se na depresi předepisuje. Celkem 58 účastníků s mírnou nebo středně závažnou depresí užívalo buď zmíněný konvenční lék a nebo rhodiolu. Na konci studie byl obou skupin zaznamenán srovnatelný pokles symptomů deprese. Skupina s rhodiolou však netrpěla tolika vedlejšími příznaky jako skupina užívající sertraline. [4]

Další vlastností, která přímo či nepřímo pomáhá zvýšit duševní výkonnost, je schopnost rhodioly mírnit úzkost. Studie s deseti účastníky zkoumala účinek 360 mg rhodioly denně, přičemž po deseti týdench došlo k významnému zlepšení symptomů GAD - generalizované úzkostné poruchy. Díky potlačení úzkosti dovede rhodiola pomoci koncetraci, proto ji řadíme i mezi nootropika.

Účinky Rhodiola Rosea na mentální výkonnost se věnovala i další studie. Cílem této studie bylo zkoumat účinek užívání nízkých dávek extraktu z Rhodiola Rosea na mentální výkonnost u fyzicky a psychicky vytížených lékařů. Výzkumníci zkoumali skupinu 56 zdravých mladých lékařů pracujících v noci na Arménské státní lékařské univerzitě. Testy zahrnovaly celkovou úroveň duševní únavy, asociativní myšlení, krátkodobou paměť, matematické dovednosti, schopnost koncentrace a rychlost audiovizuálního vnímání. Testy byly prováděny před a po noční službě. Mladí lékaři dostávali tablety extraktu z Rhodiola Rosea nebo placebo. Během prvních dvou týdnů bylo u skupiny užívající extrakt z Rhodiola Rosea pozorováno statisticky významné zlepšení kognitivních testů. Zároveň u mladých lékařů bylo zaznamenáno snížení celkové únavy ve stresových podmínkách nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky. [4]

Závěrem

Rhodiola Rosea má řadu zajímavých benefitů, mimo jiné je také účinným nootropikem. Zlepšuje kognitivní funkce při fyzické i psychické únavě. Pomáhá stabilizovat náladu a bojuje proti negativním účinkům chronického stresu v mozku.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

  1. van Diermen D, Marston A, Bravo J, Reist M, Carrupt PA, Hostettmann K. Monoamine oxidase inhibition by Rhodiola rosea L. roots. J Ethnopharmacol. 2009 Mar 18;122(2):397-401. doi: 10.1016/j.jep.2009.01.007. Epub 2009 Jan 9. PMID: 19168123.
  2. Darbinyan V., Aslanyan G., Amroyan E., Gabrielyan E., Malmström C., Panossian A. “Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression.” Nordic Journal of Psychiatry. 2007;61(5):343-8.
  3. Qin Y.J., Zeng Y.S., Zhou C.C., Li Y., Zhong Z.Q. “[Effects of Rhodiola rosea on level of 5-hydroxytryptamine, cell proliferation and differentiation, and number of neuron in cerebral hippocampus of rats with depression induced by chronic mild stress].” in Chinese Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Dec;33(23):2842-6.
  4. Rhodiola rosea versus sertraline for major depressive disorder: A randomized placebo-controlled trial.  2015. Mao. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25837277/
  5. A pilot study of Rhodiola rosea (Rhodax) for generalized anxiety disorder (GAD).2007.Bystristky. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18307390/
  6. Darbinyan V., Kteyan A., Panossian A., Gabrielian E., Wikman G., Wagner H. “Rhodiola rosea in stress induced fatigue–a double blind cross-over study of a standardized extract SHR-5 with a repeated low-dose regimen on the mental performance of healthy physicians during night duty.” Phytomedicine. 2000 Oct;7(5):365-71.