Ginkgo

Nootropika jako prostředky pro neurohacking, díl 12. - Ginkgo biloba

Ginkgo biloba je jedním z nejstarších přírodních léčiv na světě. Záznamy o jeho užívání sahají až do starověké Číny, kde bylo využíváno ke zvýšení energie i léčbě různých onemocnění od běžných infekcí až po astma.

Nootropika jako prostředky pro neurohacking, díl 12. - Ginkgo biloba

Moderní výzkumy ukazují, že Ginkgo biloba, ideálně ve formě standardizovaného extraktu, může mít mnoho výhod pro mozek i tělo. Nejzajímavější přínosy se týkají paměti, nálady a kognitivních funkcí. Působí také jako silný antioxidant, který chrání mozek před oxidativním stresem a poškozením volnými radikály. Vzhledem k tomu, že velmi dobře funguje v kombinaci s jinými doplňky a může působit jako potenciátor jiných nootropik, je oblíbenou součástí různých nootropických směsí.

Ginkgo biloba funguje prostřednictvím několika různých mechanismů. Základními aktivními složkami jsou flavonové glykosidy a terpenové laktony. Díky těmto složkám má Ginkgo biloba protizánětlivé a antioxidační účinky, zlepšuje využití glukózy v mozku, snižuje agregaci (shlukování) krevních destiček, ovlivňuje uvolňování neurotransmiterů a reguluje vazomotorický systém.

Jednou z nejdůležitějším funkcí Ginkgo biloba je inhibice receptoru PAF (faktor aktivující destičky), čímž napomáhá k rozšíření cév a lepší cirkulaci krve v mozku i těle. [1] Zlepšený krevní oběh pak hraje významnou roli jak v terapeutických, tak i nootropních účincích. Díky zlepšené cirkulaci může mozek lépe absorbovat kyslík a živiny a pracovat efektivněji.

Ginkgo biloba také moduluje uvolňování některých důležitých neurotransmiterů. Může zvyšovat hladiny serotoninu, acetylcholinu a norepinefrinu. Kromě toho působí jako přírodní inhibitor monoaminooxidázy, podobně jako některá běžně předepisovaná antidepresiva.

Účinky

Lepší paměť

Ginkgo biloba je známé především jako prostředek pro zlepšení paměti a studie ukazují, že je tato reputace oprávněná. Několik studií ukázalo, že doplňky obsahující Ginkgo biloba výrazně zlepšily paměť, zejména u jedinců trpících mírnou až střední demencí související s věkem.‍ [2, 3] Mnoho klinických studií naznačuje, že Ginkgo biloba také může zlepšovat určité aspekty paměti u kognitivně zdravých jedinců. Šestitýdenní studie zahrnující účastníky středního věku bez kognitivních poruch ukázala, že každodenní podávání Ginko biloba podstatně posílilo schopnost vybavování informací, ačkoli celkové kognitivní funkce zůstaly nezměněny.‍ [4] V podobné studii zahrnující starší účastníky bez kognitivních poruch denní podávání Gingko biloba zlepšilo rozpoznávání a vybavování, ale nezlepšilo další aspekty paměti. [5]

Studie tedy naznačují, že ačkoliv je Gingko biloba nejúčinnější jako podpora paměti zejména u starší populace, může zlepšit některé aspekty paměti také u mladších uživatelů.‍ [6]

Podpora kognitivních funkcí

Díky schopnost zlepšit cirkulaci krve v mozku je Ginkgo biloba silným nootropikem, a to jak samostatně, tak v kombinaci s jinými doplňky. Její schopnost snižovat viskozitu krve je klíčem k nootropní schopnosti. Dalo by se říci, že činí krev méně lepivou, což zlepšuje průtok krve, zlepšuje absorpci kyslíku a živin a tím v konečném důsledku posiluje kognitivní funkce. [7] Gingko biloba také podporuje kognitivní funkce zvýšením hladin acetylcholinu (neurotransmiteru úzce spojeného s učením) a dopaminu (neurotransmiteru spojeného se systémem motivace a odměny). Studie také naznačují, že Gingko biloba může tlumit kognitivní pokles související s věkem [8] a významně omezit zhoršování kognitivních funkcí spojené s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence.‍ [9]

Více energie a zlepšená nálada

Ginkgo biloba je po tisíce let považováno za silný nástroj ke zvýšení energie. Moderní výzkumy naznačují, že starověcí čínští lékaři, kteří jej předepisovali jako obecné tonikum, byli rozhodně na dobré cestě. Zlepšením krevního oběhu v celém těle zvyšuje Ginkgo biloba okysličení a vstřebávání živin, díky tomu zvyšuje vytrvalost a zlepšuje práci svalů. [10] Bylo také prokázáno, že Gingko biloba zvyšuje energii zlepšením inzulínové signalizace, potlačením zánětu a snížením oxidačního stresu, který může vést k poškození buněk. [11, 12]

Ginkgo biloba se tradičně používá také k povzbuzení nálady a klinické studie na účastnících trpících úzkostnými poruchami potvrzují, že může být účinnou léčbou úzkosti.‍ Ukázalo se také, že je účinným modulátorem nálady u starších jedinců s geriatrickou depresí.‍ [13, 14]

Užívání

Není definována přesná doporučená dávka Ginkgo biloba, ale ve většině studií bylo užíváno množství v rozmezí 120 až 600 mg denně. Toto množství bylo shledáno bezpečným a účinným pro zlepšení paměti a kognitivních funkcí. Ginkgo biloba by se mělo užívat s jídlem a celkový denní příjem lze rozdělit do dvou až tří dávek.

Ginkgo biloba je obecně považováno za bezpečné a dobře tolerované. Byly zaregistrovány pouze vzácné a dočasné vedlejší účinky, které zahrnovaly nevolnost, bolesti hlavy nebo zrychlení srdečního tepu. Pokud takové účinky zaznamenáte, doporučuje se snížit dávku. Ginkgo biloba může také interagovat s léky na ředění krve, proti bolesti, na cukrovku, antidepresivy a antikonvulzivy. V případě, že užíváte některé z těchto léků, měli byste se vyhnout užívání Ginkgo biloba.

Závěrem

Ginkgo biloba patří mezi tradiční přírodní doplňky, které obstály ve zkoušce časem. Po desítky tisíc let bylo předepisováno jako obecné tonikum i specifická léčba vybraných onemocnění. V současné době je zkoumáno jako potenciální léčba různých poruch krevního oběhu a paměti a rychle získává na popularitě i jako přírodní nootropikum. Extrakt z Ginkgo biloba může zvýšit energii, zlepšit paměť a kognitivní funkce a v kombinaci s dalšími doplňky může mít synergické účinky. Jedná se o bezpečný doplněk, který je dobře snášen a je snadno dostupný. Pokud chcete svůj mozek a tělo využívat na maximum, extrakt z Ginkgo biloba je doplněk, který rozhodně stojí za vyzkoušení.

Autor článku: Mgr.Tomáš Pavelek

Reference:

 1. Nash K, Shah Z Current Perspectives on the Beneficial Role of Ginkgo biloba in Neurological and Cerebrovascular Disorders Integr Med Insights. 2015
 2. Le Bars PL, et al. A placebo-controlled, double-blind, randomized trial of an extract of Ginkgo biloba for dementia. North American EGb Study Group. (1997)
 3. Bäurle P, Suter A, Wormstall H. Safety and effectiveness of a traditional ginkgo fresh plant extract – results from a clinical trial Forsch Komplementmed. 2009
 4. Kaschel R Specific memory effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in middle-aged healthy volunteers. Phytomedicine. 2011
 5. Mix JA, Crews WD Jr. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of Ginkgo biloba extract EGb 761 in a sample of cognitively intact older adults: neuropsychological findings. Hum Psychopharmacol. 2002
 6. Kennedy DO, Haskell CF, Mauri PL, Scholey AB. Acute cognitive effects of standardised Ginkgo biloba extract complexed with phosphatidylserine. Hum Psychopharmacol. 2007
 7. Santos R.F, et al. Cognitive performance, SPECT, and blood viscosity in elderly non-demented people using Ginkgo biloba. Pharmacopsychiatry. 2003
 8. Bäurle P, Suter A, Wormstall H. Safety and effectiveness of a traditional ginkgo fresh plant extract – results from a clinical trial. Forsch Komplementmed. 2009
 9. Yancheva S, et al. Ginkgo biloba extract EGb 761(R), donepezil or both combined in the treatment of Alzheimer’s disease with neuropsychiatric features: a randomised, double-blind, exploratory trial. Aging Ment Health. 2009
 10. Peters H, Kieser M, Hölscher U. Demonstration of the efficacy of ginkgo biloba special extract EGb 761 on intermittent claudication–a placebo-controlled, double-blind multicenter trial. Vasa. 1998
 11. Hirata BK, et al. Ginkgo biloba extract improves insulin signaling and attenuates inflammation in retroperitoneal adipose tissue depot of obese rats. Mediators Inflamm. 2015
 12. Eckert A, et al. Effects of EGb 761 Ginkgo biloba extract on mitochondrial function and oxidative stress. Pharmacopsychiatry. 2003
 13. Woelk H, et al. Ginkgo biloba special extract EGb 761 in generalized anxiety disorder and adjustment disorder with anxious mood: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. (2007)
 14. T Varteresian, H Lavretsky Natural Products and Supplements for Geriatric Depression and Cognitive Disorders: An Evaluation of the Research Curr Psychiatry Rep. 2014