Inzulin

Mohou sacharidy po rezistenčním cvičení napomoci větší stimulaci proteosyntézy?

Je všeobecně známo, že proteinová suplementace po rezistenčním cvičení napomáhá syntéze proteinů (neboli proteosyntéze) ve svalech a tím i nárůstu svalové hmoty, ať už zároveň přijímáme také sacharidy nebo ne. Není ovšem zatím vědecky prokázáno, jestli kombinace proteinů a sacharidů vede ke větší stimulaci proteosyntézy než u proteinů samotných.

Mohou sacharidy po rezistenčním cvičení napomoci větší stimulaci proteosyntézy?

Poslední teorie o tom mluví – ideální suplementace by se měla skládat ze zdroje proteinu a sacharidu s vysokým glykemickým indexem. Vychází se z hypotézy, že inzulin podporuje proteosyntézu, tedy čím více inzulinu, tím silnější bude reakce.  Nicméně jde stále spíše o kontroverzní domněnku než o jasný fakt, proto je třeba studií, které se na zvětšování svalové hmoty díky kombinaci sacharidů a proteinů zaměřily.

Pozor – v tomto ohledu je důležité rozlišovat mezi proteosyntézou a obnovením zásob glykogenu, kde je přínos sacharidů neoddiskutovatelný.

Background

V posledním desetiletí byl učiněn velký pokrok v osvětlení mechanismu, kterými DNA a mRNA vyvolávají proces proteosyntézy. Je nám už známý význam aminokyselin a zejména leucinu. Tato při proteosyntéze zcela nezbytná aminokyselina zesiluje aktivitu klíčových kináz vyvolávajících proces translace, při němž se překládá genetický kód DNA vložený do mRNA a následně dochází k tvorbě bílkovin. Leucin sice není jedinou látkou ovlivňující proteosyntézu, ale spolu s celkovou hladinou energie a iontovými a hormonálními mediátory významně ovlivňují její rychlost. Insulin pak může být pro proteosyntézu důležitý coby  potenciální stimulant mechanismu PI-3"k"/Akt/mTOR vedoucího l růstu svalové hmoty. Někteří vědci tedy předpokládají, že takzvané rychlé sacharidy jako například glukóza nebo maltodextrin, by měly být konzumovány dohromady s proteiny, protože jen tak nastává synergický efekt inzulinu a leucinu, a také zvýšení BMI, které by u samotného proteinu nenastalo. Vyžaduje to nicméně další analýzu, chybí totiž klinická data.

Vyžaduje leucin přítomnost inzulinu ke stimulaci proteosyntézy?

Je fyziologicky relevantní prohlásit, že leucin bez inzulinu nemůže ovlivnit proteosyntézu tak efektivně. Nicméně to zatím platí jen pro pokusy in vitro, kde je možné inzulin z procesu zcela izolovat. Nelze to tedy beze zbytku aplikovat na skutečné procesy v těle. Například v jedné ze studií byly buňky před stimulací inzulinem zbaveny séra. Studie pak měřila rozdíl mezi stimulovanými a nestimulovanými buňkami. To kontrastuje s ranním fyziologickým stavem, kdy může i nalačno nastat malá, ale změřitelná cirkulace inzulinu. U těchto malých hladin může být proteosyntéza vyvolána aminokyselinami. Důležité ovšem je, že inzulin zvýšený více než třicetkrát nad úroveň při lačném žaludku nemá na proteosyntézu větší vliv, ani pokud je aminoacidémie (hladina aminokyselin v krvi) udržována na vysoké úrovni. Takže technicky sice inzulin ke stimulaci proteosyntéze při zvýšené hladině aminokyselin potřeba je, nicméně i velmi nízké hladiny inzulinu jsou dohromady s leucinem schopné reagovat a proteosyntézu nastartovat.

Kromě toho by nemělo být opomenuto, že leucin stimuluje tvorbu inzulinu a většina studií zaměřených na proteinovou suplementaci také vypovídá o podstatném zvýšení hladiny inzulinu, minimálně dvakrát až třikrát nad hodnoty při lačném žaludku.

Zamezuje inzulin rozkládání proteinů?

Důležité je také zvážit vliv inzulinu na rozkládání proteinů na menší složky (proteolýzu). Bylo dokázáno, že suplementace 100 g samotných sacharidů vedla po rezistenčním cvičení ke zlepšení proteinové rovnováhy ve svalové struktuře právě díky redukci proteinového rozkladu spíše než podporou jejich vzniku. Nicméně, malé zvýšení inzulinu následující po požití samotných proteinů dovedlo po rezistenčním cvičení rozkládání proteinů omezit také.

Absence klinických dat o svalovém příbytku

Stark dále poznamenává, že u studií zkoušejících protein spolu se sacharidy výsledky inklinovaly ke zvýšení LBM (lean body mass indexu) víc než u proteinu samotného. Studie však srovnávaly kombinaci proteino-sacharidovou kombinaci spolu se sacharidem samotným, klinická studie zaměřená na srovnání jen s proteinem stále chybí.

Už byly srovnávány i dva různé zdroje proteinů, mléko a sója, které rovněž obsahují dostatek sacharidů. V mléku i sóji je jejich obsah zhruba stejný, mají však rozdílný glykemický index. Sója obsahuje maltodextrin, zatímco mléko laktózu s nižším GI. Bylo to však právě mléko, které se na LBM a frakční syntéze projevilo nejvíce. U těchto studií se tedy spojení vyššího GI s nárůstem svalové hmoty nepotvrdilo.

Prozatím se pouze tři studie zaměřily na kombinovaný efekt sacharidů a proteino/aminokyselinové suplementace ve srovnání s proteino/aminokyselinovou suplementací samotnou. Měřil se efekt na proteosyntézu u dospělých jedinců mladšího věku.  Dokázaly, že přidání sacharidů k proteinům, které samy dovedou stimulovat proteosyntézu (20-20 g vysoce kvalitního proteinu bohatého na leucin) nemá na proteosyntézu nebo rozpadání proteinů žádný přidaný nebo synergický efekt. To samé se projevilo u studie pracující se staršími jedinci.  Následné přidání 30 nebo 90 g sacharidů k 20 g esenciálních aminokyselin vedlo ke stejnému efektu u proteosyntézy i u proteinového rozpadu nehledě na rozdílnou hladinu inzulinu u obou skupin. Inzulín, zdá se, ovliňuje proteosyntézu jen při farmakologických dávkách, kterých při suplementaci sacharidy není možné dosáhnout.

Stále přetrvávají důvody pro zařazení sacharidů do kategorie potravinových doplňků, které mají být konzumovány po rezistenčním cvičení. Jde zejména o maximální obnovování glykogenu při cvičeních s krátkými pauzami. Nicméně podle všech dostupných dat není zatím žádný důkaz, který by podporoval tvrzení, že kombinovaná sacharidovo-proteinová suplementace zvýší proteosyntézu a LBM více než pouhá proteinová suplementace. Pro potvrzení této domněnky je třeba více klinických studií.

 

Zdroj:

Is carbohydrate needed to further stimulate muscle protein synthesis/hypertrophy following resistance exercise? André Casagrande Figueiredo and David Cameron-SmithThe Liggins Institute, Faculty of Medical and Science Health, University of Auckland, 85 Park Road, Grafton, Private Bag 92019, Auckland 1023, New Zealand

Reference:

Nobukuni T, Joaquin M, Roccio M, Dann SG, Kim SY, Gulati P, Byfield MP, Backer JM, Natt F, Bos JL, Zwartkruis FJ, Thomas G: Amino acids mediate mTOR/raptor signaling through activation of class 3 phosphatidylinositol 3OH-kinase.Proc Natl Acad Sci USA 2005, 102:14238-14243.

Byfield MP, Murray JT, Backer JM: hVps34 is a nutrient-regulated lipid kinase required for activation of p70 S6 kinase.J Biol Chem 2005, 280:33076-33082.

Greenhaff PL, Karagounis LG, Peirce N, Simpson EJ, Hazell M, Layfield R, Wackerhage H, Smith K, Atherton P, Selby A, Rennie MJ: Disassociation between the effects of amino acids and insulin on signaling, ubiquitin ligases, and protein turnover in human muscle.Am J Physiol Endocrinol Metab 2008, 295(3):E595-604.

Floyd JC Jr, Fajans SS, Knopf RF, Conn JW: Evidence that insulin release is the mechanism for experimentally induced leucine hypoglycemia in man.J Clin Invest 1963, 42:1714-1719.

Anthony JC, Lang CH, Crozier SJ, Anthony TG, MacLean DA, Kimball SR, Jefferson LS: Contribution of insulin to the translational control of protein synthesis in skeletal muscle by leucine.Am J Physiol Endocrinol Metab 2002, 282(5):E1092-1101.

Akhavan T, Luhovyy BL, Brown PH, Cho CE, Anderson GH: Effect of premeal consumption of whey protein and its hydrolysate on food intake and postmeal glycemia and insulin responses in young adults.Am J Clin Nutr 2010, 91(4):966-975.

Morifuji M, Ishizaka M, Baba S, Fukuda K, Matsumoto H, Koga J, Kanegae M, Higuchi M: Comparison of different sources and degrees of hydrolysis of dietary protein: effect on plasma amino acids, dipeptides, and insulin responses in human subjects.J Agric Food Chem 2010, 58(15):8788-8797.

Børsheim E, Cree MG, Tipton KD, Elliott TA, Aarsland A, Wolfe RR: Effect of carbohydrate intake on net muscle protein synthesis during recovery from resistance exercise.J Appl Physiol 2004, 96(2):674-678.

Staples AW, Burd NA, West DW, Currie KD, Atherton PJ, Moore DR, Rennie MJ, Macdonald MJ, Baker SK, Phillips SM: Carbohydrate does not augment exercise-induced protein accretion versus protein alone.Med Sci Sports Exerc 2011, 43(7):1154-1161.

Josse AR, Tang JE, Tarnopolsky MA, Phillips SM: Body composition and strength changes in women with milk and resistance exercise.Med Sci Sports Exerc 2010, 42(6):1122-1130.Rankin JW, Goldman LP, Puglisi MJ, Nickols-Richardson SM, Earthman CP, Gwazdauskas FC: Effect of post-exercise supplement consumption on adaptations to resistance training.

Hartman JW, Tang JE, Wilkinson SB, Tarnopolsky MA, Lawrence RL, Fullerton AV, Phillips SM: Consumption of fat-free fluid milk after resistance exercise promotes greater lean mass accretion than does consumption of soy or carbohydrate in young, novice, male weightlifters.Am J Clin Nutr 2007, 86(2):373-381.

Wilkinson SB, Tarnopolsky MA, Macdonald MJ, Macdonald JR, Armstrong D, Phillips SM: Consumption of fluid skim milk promotes greater muscle protein accretion after resistance exercise than does consumption of an isonitrogenous and isoenergetic soy-protein beverage.Am J Clin Nutr 2007, 85(4):1031-1040.

Elliot TA, Cree MG, Sanford AP, Wolfe RR, Tipton KD: Milk ingestion stimulates net muscle protein synthesis following resistance exercise.Med Sci Sports Exerc 2006, 38(4):667-674.

Cribb PJ, Hayes A: Effects of supplement timing and resistance exercise on skeletal muscle hypertrophy.Med Sci Sports Exerc 2006, 38(11):1918-1925.

Koopman R, Beelen M, Stellingwerff T, Pennings B, Saris WH, Kies AK, Kuipers H, Van Loon LJ: Coingestion of carbohydrate with protein does not further augment postexercise muscle protein synthesis.Am J Physiol Endocrinol Metab 2007, 293(3):E833-842.Glynn EL, Fry CS, Timmerman KL, Drummond MJ, Volpi E, Rasmussen BB: Addition of carbohydrate or alanine to an essential amino acid mixture does not enhance human skeletal muscle protein anabolism.J Nutr 2013, 143(3):307-314.

Hamer HM, Wall BT, Kiskini A, De Lange A, Groen BBL, Bakker JA, Gijsen AP, Verdijk LB, Van Loon LJC: Carbohydrate co-ingestion with protein does not further augment post-prandial muscle protein accretion in older men.Nutr Metab (Lond) 2013, 10(1):15. BioMed Central

Glynn EL, Fry CS, Drummond MJ, Dreyer HC, Dhanani S, Volpi E, Rasmussen BB: Muscle protein breakdown has a minor role in the protein anabolic response to essential amino acid and carbohydrate intake following resistance exercise.Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010, 299(2):R533-540.

Hillier TA, Fryburg DA, Jahn LA, Barrett EJ: Extreme hyperinsulinemia unmasks insulin's effect to stimulate protein synthesis in the human forearm.Am J Physiol 1998, 274(6 Pt 1):E1067-1074.

Slater G, Phillips SM: Nutrition guidelines for strength sports: sprinting, weightlifting, throwing events, and bodybuilding.J Sports Sci 2011, 29(1):S67-77.

Stark M, Lukaszuk J, Prawitz A, Salacinski A: Protein timing and its effects on muscular hypertrophy and strength in individuals engaged in weight-training.J Int Soc Sports Nutr 2012, 9(1):54.

Autor článku: Tomáš Kouřil