Stres

Jak se vyhnout chronickému stresu

Pro lidstvo na začátku 21.století je typická vzrůstající hladina chronického stresu. Na jedince je vyvíjen velký tlak ohledně výkonu, enormně se zvyšuje množství podnětů a informací, kterými jsme doslova zahlceni, a zároveň vzrůstá nejistota ohledně materiálního zabezpečení a stability života jako takového. Pandemie pak toto vše ještě zhoršila. Denně čteme apokalyptické předpovědi, jsme vystaveni změnám v pracovní rutině a v rodinném i komunitním životě. Zesílil se strach o udržení si zaměstnání a samozřejmě o zdraví vlastní i zdraví blízkých. Zesiluje se také izolace, která se na duševním zdraví rovněž velmi negativně podepisuje. Je proto na místě říct, jak se v době, která k nám není zrovna dvakrát laskavá, chovat nejen ke druhému, ale především sami k sobě, abychom z ní vyšli s co nejmenšími možnými šrámy na duši i na těle.

Jak se vyhnout chronickému stresu

Co je to chronický stres

Než se dostaneme ke konkrétním bodům, jak si od chronického stresu pomoci, měli bychom si nejdříve říct, co chronický stres je a co nám způsobuje. Stres je definovaný jako stav psychického nebo emočního napětí a tlaku, který vzniká kvůli okolnostem, které považujeme za nepříznivé, nejsme ochotni je přijmout, nebo se k nim stavíme negativně.  Výsledkem jsou negativní emoce (zloba, nenávist, křivda, lítost atd..), tedy negativní vnitřní stav, který je bez nadsázky pro naše tělo při dlouhodobém účinku jedem.

Důležité je, co se ve stavu chronického stresu odehrává v těle. Probíhá změna v centrálním nervovém systému (CNS), který je při chronickém stresu aktivovaný do pozice „bojuj nebo uteč“. CNS má dva hlavní systémy – parasympatikus a sympatikus (1), které jsou vzájemně propojené  a zvýšení aktivity jednoho snižuje aktivitu druhého.  Parasympatikus je aktivní za klidového stavu, kdy se posiluje funkce imunitního systému, trávení, distribuce živin a regenerace, zatímco sympatikus se aktivuje při stresovém podnětu. V takovém případě pak nastávají v organismu změny, které mají připravit na boj nebo útěk. Zesiluje se činnost srdce a tím pádem narůstá krevní tlak.

Zvyšuje se prokrvení oblastí potřebných k boji a naopak zmenšuje prokrvení těch, které jsou v tomto případě sekundární (vyšší mozková centra, trávení a imunitní systém). Tím pádem se zpomalí trávení, metabolismus živin a detoxikace játry a ledvinami, a naopak se navýší produkce stresového hormonu kortizolu, hladina cukru v krvi a podobně. Pro tělo není škodlivé, pokud k takovému stresu dochází krátkodobě. Organismus se vrátí k normálnímu fungování, aktivuje se parasympatikus a organismus se stabilizuje.

Problém nastává v momentu, kdy je stres dlouhodobý = chronický. Tělo zůstává v „bojovém“ nastavení a to se začne negativně podepisovat na jeho fyzické i psychické kondici. K negativním efektům chronického stresu patří zejména tyto:

 • Snižuje se schopnost koncentrace a myšlení
 • Snižuje se schopnost učení
 • Zvyšuje se riziko vzniku závislosti na návykových látkách – alkoholu, tabáku a dalších drogách, stejně jako na jídle, gamblingu a podobně
 • Oslabuje se imunitní systém
 • Zvyšuje se hladina oxidativního stresu a tím pádem zánět v těle
 • Zhoršuje se metabolismus tuků – tloustneme
 • Zhoršuje se zažívání – přicházejí žaludeční a střevní problémy, vředy, koliky, …
 • Zhoršuje se kvalita spánku
 • Narůstá úzkostlivost, může se rozvinout deprese
 • Objevuje se neschopnost plánovat dopředu a dělat důležitá rozhodnutí
 • Můžou přicházet zdravotní problémy – diabetes, infarkt, srdeční a cevní onemocnění, mrtvice, vyrážky, ztráta vlasů, poruchy menstruačního cyklu, …

Jak z toho ven?

Na prvním místě je třeba si uvědomit fakt, že pro každého z nás je nejdůležitější naše zdraví. Negativní vnitřní stav (stres) vede v dlouhodobém měřítku k oslabení imunitního a trávicího systému. Člověk může ve světě konat všechny dobré skutky (doslova „hory přenášet“), ale při negativním vnitřním stavu je jen otázkou času „kdy se ucho utrhne“.. 

Jak se udržet v pozitivním rozpoložení?

Je třeba si uvědomit, že veškeré vnitřní napětí a negativní emoce, vznikají zejména ve dvou oblastech: nepřijetím dané situace a okolností, které přicházejí, nebo naopak přijetím negativní energie někoho jiného.

Kdysi řekl někdo moudrý, že jedinou konstantou v životě je změna. Tedy, že vše co přichází, musí také jednou odejít. Pokud se dokážeme naladit na tento fakt, dokážeme přijímat vše, co v životě přichází s  pozitivním, nebo minimálně neutrálním přístupem, aniž se přehnaně připoutáváme. V tomto ohledu se jedná o skutečné sebevědomí a každá změna v životě se tak stává výzvou, ne problémem. Pozitivní vnitřní postoj je zásadní nejen pro zdraví, ale i pro vnější úspěch, protože funguje dobře nejen imunitní systém a metabolizmus, ale také mozek a intuitivní centrum. K nepřijetí a negativnímu postoji k životu náleží také netrpělivost a neuměřené nároky na život, kdy jsou výsledkem např. velké dluhy, nebo jiné osudové rány. Přesto i zde platí výše zmíněné pravidlo pro cestu jak z toho ven.

S negativním vnitřním rozpoložením souvisí i druhá zmíněná oblast, tedy přijetí negativních emocí od jiného subjektu. Může se jednat o agresivního, nebo lítostivého člověka, který vlastně svou životní situaci řešit nechce, ale chce se zbavit negativního napětí a energie, kterou Vám chce dát jako „dárek“.  Může to být známý, rodinný člen, ale také cizí člověk. Tento „dárek“ ale lze předat jedině v případě, že jste v negativním vnitřním rozpoložení. Pokud Vám jde o Vaše vnitřní zdraví, je tedy vhodnou strategií, nenechat se překlopit (pohltit) do negativních emocí. Jednou z úspěšně používaných metod je najít si na daném jedinci něco pozitivního, může to být např. pěkné místo na obličeji (nebo nějaká vlastnost). Důležité je naladit se pozitivně, aniž si tohoto člověka idealizujeme. Pokud se takto vnitřně přeladíme, dokážeme obvykle obstát ve většině situací a dané problémy odpadnou, nebo nás již netrápí.

Může to ale také být chytře napsaný článek, který Vás překlopí do negativní polohy, a je jedno, jestli se jedná o oficiální web, nebo konspirační médium. Výsledkem je Vaše negativní rozpoložení. Proč to někdo dělá? Odpověď je jednoduchá: člověk v negativním rozpoložení funguje jako porouchaný kompas, nepoužívá mozek a je dobře ovladatelný. Když se k tomu navíc připojí i zdravotní problémy…

Zde jsou jednoduchá pravidla, která by měla dle našeho názoru pomáhat:

 • Vnitřní kvalita = pozitivní, nebo minimálně neutrální vnitřní emoční stav
 • Přijímat vše, co v životě přichází jako výzvu a novou příležitost (ne jako problém)
 • Sebepřijetí = mít se rád. Každý člověk je v něčem jedinečný a každý člověk chybuje. Moudrý člověk se z chyb poučí a „nesype si popel na hlavu“.
 • Sebevědomí = vidět svět a ostatní jedince pozitivně. Každý člověk chce dobro, jen každý si vysvětluje dobro jinak. Každý dělá jen to, co umí, atd..
 • Nenechat se vtahovat jinými subjekty do negativního emočního stavu (tento krok nepomáhá nikomu)
 • Stanovit si jen reálné a dosažitelné cíle
 • Upřednostnit aktivity, které navyšují životní energii = pravidelná fyzická aktivita, pravidelná relaxace v přírodě, nebo parku, vyvážená čerstvá strava, meditace atd.
 • Udržovat pravidelně posilující  kontakt se stejně zaměřenými  lidmi = zájmové skupiny atd..
 • Pravidelně někde pomoci (udělat radost), aniž za to něco očekáváme
 • Obecně omezení tzv. sobeckého sebeuspokojování na rozumnou míru

Jinými slovy řečeno, udělejme všechno možné pro to, abychom v těle opět aktivovali parasympatikus.

Závěrem

Vše je vlastně velmi jednoduché. Zdraví = pozitivní vnitřní stav, tedy stav přijetí a vnitřní pohody.  Jedná se o vnitřní kvalitu člověka, kterou si musí každý z nás hlídat sám.  Stres v našem životě znamená, že jsme něco nedokázali přijmout, pochopit a zpracovat. Výsledkem je negativní postoj a vnitřní napětí, které doslova otravuje tímto jedem nejen naše tělo, ale celý náš život, včetně dalších chybných rozhodnutí, problematických mezilidských vztahů atd..  Pokud se má člověk opravdu rád, měl by situaci co nejrychleji řešit. Základním krokem je odpuštění, což není nic jiného než přijetí sebe, světa i ostatních lidí, a to i s chybami, které má opravdu každý. Jsme přece lidé a každý dělá jen to, co umí. Stejně jako lze všude vidět jen to negativní, je možné na čemkoliv najít i něco pozitivního. Neznamená to, že se člověk musí navenek chovat jako blázen, nebo si někoho idealizovat, jde o pozitivní vnitřní stav, který přináší potřebnou energii a sílu do našeho života.

Autor článku: Redakce eFIA.cz

Zdroje:

http://fblt.cz/skripta/regulacni-mechanismy-2-nervova-regulace/6-autonomni-nervovy-system/
https://draxe.com/health/chronic-stress/
https://draxe.com/health/stress-and-mental-health-simone-biles-olympics/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579396/