Citrulin

Citrulin malát zlepšuje anaerobní výkonnost a zmírňuje bolest svalů

Citrulin malát je spojením aminokyseliny citrulinu a malátu, který je důležitým článkem v citrátovém cyklu. Citrulin malát přirozeně zvyšuje syntézu oxidu dusného (NO) a díky tomu může docházet k lepšímu prokrvení svalů, zvýšení silového výkonu a zlepšení vytrvalosti. Pomáhá zvyšovat hladinu ATP během fyzické aktivity a zároveň obnovuje hladinu kreatinfosfátu po zátěži. Dále také odbourává kyselinu mléčnou, amoniak a stimuluje imunitní systém.

Citrulin malát zlepšuje anaerobní výkonnost a zmírňuje bolest svalů

Doposud však bylo publikováno pouze pár studií, které by prokazovaly vliv citrulin malátu na sportovní výkon. Studie prováděná na krysách prokázala zvýšenou odolnost vůči únavě, [1] zatímco studie prováděná na lidech ukázala, že podávání 6 g citrulin malátu denně po dobu 15 dní vedlo k 34% nárůstu hladiny ATP, 20% navýšení hladiny kreatinfosfátu a výraznému snížení pocitu únavy. [2]

Nejnovější španělská dvojitě zaslepená studie [3] zkoumala vliv jednorázové 8g dávky citrulin malátu na anaerobní výkonnost při vysoce intenzivním tréninku a bolest svalů 24 a 48 hodin po této intenzivní zátěži. Studie se zúčastnilo 41 mužů v průměrném věku 29,8 let o průměrné hmotnosti 81,12 kg. Tito muži podstoupili tři silové tréninky (jeden ke zjištění maximální váhy 1RM pro bench press na rovné lavici a dva testovací). Hodinu před testovacími tréninky bylo účastníkům podáno 8 g citrulin malátu nebo placebo. Následně podstoupili trénink složený ze 4 sérií bench pressu na rovné lavici s 80 % 1 RM, 4 sérií bench pressu hlavou nahoru se stejnou vahou, 4 sérií rozpažování hlavou nahoru s 60 % 1 RM pro bench press na rovné lavici a 4 sérií bench pressu na rovné lavici s 80 % 1 RM. Všechny série byly vykonávány do selhání a přestávky byly stanoveny na 1 minutu mezi sériemi a 2 minuty mezi jednotlivými cviky. Testoval se výkon v celkem 8 sériích bench pressu na rovné lavici a bolest svalů, kterou účastníci zaznamenávali na pětistupňové škále 24 a 48 hodin po tréninku.

Příjem citrulin malátu byl většinou účastníků studie velmi dobře tolerován, pouze 6 účastníků (15 %) zaznamenalo mírné žaludeční obtíže.

citrulin malat

Výsledky v tabulce ukazují, že od třetí série dochází k viditelnému nárůstu průměrného počtu vykonaných opakovaní u skupiny, která užila citrulin malát oproti skupině, které bylo podáno placebo. Se stoupajícími sériemi se zvyšoval i rozdíl mezi oběma skupinami. V poslední sérii rozdíl mezi oběma skupinami činil 53 %. Ve srovnání s placebem zaznamenala skupina, které byl podán citrulin malát podstatně menší bolestivost svalů 24 i 48 hodin po zátěži. V obou případech činil rozdíl přibližně 40 %.

Citrulin malát může být tedy velmi užitečným doplňkem pro zvýšení výkonnosti při vysoce intenzivní anaerobní zátěži s krátkými přestávkami a zároveň má nezanedbatelný přínos pro snížení bolestivosti svalů po sportovním výkonu.


Reference:

[1] Goubel, F, Vanhoutte, C, Allaf, O, Verleye, M, and Gillardin, JM. Citrulline malate limits increase in muscle fatigue induced by bacterial endotoxins. Can J Physiol Pharmacol 75: 205–207, 1997

[2] Bendahan, D, Mattei, JP, Ghattas, B, Confort-Gouny, S, Le Guern,ME,and Cozzone, PJ. Citrulline/malate promotes aerobic energy production in human exercising muscle. Br J Sports Med 36: 282–289, 2002.

[3] Pérez-Guisado, Jakeman PM. Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves muscle soreness. J Strength Cond Res 24 (5), 2010.


Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek