Beta glukan - snižuje škodlivý cholesterol a posiluje imunitu

Beta glukany jsou rozpustnou i nerozpustnou součástí vlákniny. Jedná se o polysacharidy složené z opakujících se molekul glukózy, které se přirozeně vyskytují v kvasinkách, nejrůznějších houbách, obilovinách a mořských řasách. Bylo prokázáno, že mají bioaktivní a léčivé účinky - jde o velmi silné antioxidanty pomáhající redukovat množství negativně působících volných radikálů. Výrazně zlepšují nespecifickou imunitu a pomáhají tak optimalizovat obranyschopnost organizmu, zvyšují odolnost proti fyzickému a psychickému stresu a již při dávce 0,1 mg na 1 kg tělesné hmotnosti vykazují protinádorovou aktivitu. Podle některých studií mají také antibakteriální a antivirové vlastnosti, kromě toho snižují hladinu cholesterolu a zlepšují tzv. glykemickou odpověď - průběh změny hladiny cukru v krvi po konzumaci sacharidů.

Beta glukan - snižuje škodlivý cholesterol a posiluje imunitu

Beta glukan a cholesterol

U osob se zvýšenou hladinu sérového cholesterolu bylo při suplementaci rozpustným beta glukanem zaznamenáno zlepšení hodnot krevních lipidů. V klinických testech mělo podávání beta glukanu pozitivní vliv na zvrat hypercholesterolemie.

Studie, která hodnotila účinek beta glukanu na sérové lipidy patnácti obézních osob trpících hypercholesterolemií, ukázala, že u jedinců, jejichž strava byla doplněna o 15 g beta glukanu denně, se významně snížila hladina celkového a LDL cholesterolu, a naopak se o 16 % zvýšila hladina HDL cholesterolu. [Zekovic, 2005]

Jiná studie sledovala účinek podávání 28 g ovesných otrub (obsahujících beta glukan) skupině 57 žen s nadváhou po dobu čtyř týdnů. Výsledky této studie ukázaly, že suplementace beta glukanem měla prospěšný vliv na hladinu HDL cholesterolu v krvi. Ve srovnání s kontrolní skupinou se zvýšila jeho hladina o 11,2 %. Poměr LDL cholesterol /HDL cholesterol se snížil o 10,5 %. [Robitaille, 2005]

Beta glukan a inzulín

Studie zkoumající účinek různých hladin rezistentního škrobu, rozpustné vlákniny a beta glukanu na zlepšení glykemické odpovědi a inzulínové rezistence u dospělých lidí s normální váhou, nadváhou a obezitou prokázala, že k nejrychlejšímu snížení hladiny glukózy a inzulínu v krvi došlo po konzumaci jídel, která obsahovala vysoký podíl beta glukanu a rezistentního škrobu. [Behall, 2006]

Beta glukan lze tedy jednoznačně doporučit jako velmi účinný přírodní doplněk, který efektivně působí proti komplikacím způsobeným nezdravým prostředím, co nás obklopuje, a který prokazatelně pomáhá napravovat některé škody způsobené nevhodným životním stylem, a předchází tak mnoha závažným chorobám.

 

Reference:

1.    BEHALL, K. M., et al. Consumption of Both Resistant Starch and β-Glucan Improves Postprandial Plasma Glucose and Insulin in Women. Diabetes Care, 2006, roč. 29, č. 5, s. 976-981.

2.    ROBITAILLE, J., et al. Effect of an Oat Bran-Rich Supplement on the Metabolic Profile of Overweight Premenopausal Women. Annals of Nutrition and Metabolism, 2005, roč. 49, č. 3, s. 141-148.

3.    SMETANOVÁ, Kateřina. Beta - glukany [online]. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Jiří Totušek Dostupné z: [http://is.muni.cz/th/106798/lf_b/].

4.    ZEKOVIC, Djordje B, et al. Natural and Modified (1→3)-β-D-Glucans in Health Promotion and Disease Alleviation. Critical Reviews in Biotechnology, 2005, roč. 25, č. 4, s. 205-231.

 

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek