Ak-p

Aminokyselinový pool a svalová hmota – část II: Příjem esenciálních aminokyselin po ukončení tréninkové jednotky prokazatelně zvyšuje 24h proteinovou syntézu

V první části jsme podali základní informace o tzv. AK-P (aminokyselinovém poolu) a jeho zásadním vlivu na zrychlení regenerace a navození tzv. pozitivní dusíkové bilance, tedy syntézy svalových bílkovin. V druhé části se zaměříme na suplementaci esenciálních aminokyselin a nově publikovanou vědeckou studii.

Aminokyselinový pool a svalová hmota – část II: Příjem esenciálních aminokyselin  po ukončení tréninkové jednotky prokazatelně zvyšuje 24h proteinovou syntézu

Užívání volných forem aminokyselin před a po tréninku, zejména těch esenciálních (EAA), zvyšuje dle četných studií prokazatelně syntézu svalových bílkovin (*1,*2). Často kladenou otázkou následně je, jak dlouho tento účinek trvá, jinými slovy řečeno, zda dochází ke zvýšení proteinové syntézy v dlouhodobějším časovém rozpětí.

Odpověď zní ano, což potvrzuje jedna z nejzajímavějších studií, která na toto téma proběhla (*3). Zaměřila se na rovnováhu svalových bílkovin během 24 hodinové periody v návaznosti na rezistenční svalový trénink a suplementaci základních osmi esenciálních aminokyselin (EAA). Šlo o jednorázovou dávku 15 g, u níž se výrazné zvýšení potréninkové proteinové syntézy potvrdilo už ve studiích předešlých. Každý ze sledovaných subjektů v tomto případě konzumoval dávku zesílenou, tedy 2 x 15g EAA, a to nejdříve 1 x 15g EAA bezprostředně před zahájením tréninku a poté 1 x 15g EAA po jeho ukončení. Každá z dávek byla rozpuštěna v 350ml vody. U testovaných subjektů byla následně sledována hladina aminokyselinového poolu u vybraných esenciálních aminokyselin v rámci krevního řečiště i intracelulárně pomocí biopsie svalových buněk.

Výsledkem této studie je pak potvrzení skutečnosti, že díky suplementaci volných forem EAA dochází k pozitivnímu ovlivnění proteinové rovnováhy, což se projevuje zvýšenou proteinovou syntézou ve svalech v časové periodě delší než 24 hodin. Právě toto zvýšení je klíčovým faktorem k maximalizaci anabolického účinku po ukončení tréninku.

Jde o zásadní fakt, samozřejmě z něj ale nevyplývá, že z aminokyselin jsou důležité pouze ty esenciální.  Nicméně právě EAA jsou z hlediska rychlé obnovy AK-P jednoznačně na prvním místě. Ale o tom podrobněji zase v dalších částech, kde si rozebereme jednotlivé esenciální aminokyseliny.

 

Reference:

*1 Tipton KD(1), Ferrando AA, Phillips SM, Doyle D Jr, Wolfe RR. Postexercise net protein synthesis in human muscle from orally administered amino acids.Am J Physiol. 1999 Apr;276(4 Pt 1):E628-34.

*2 Børsheim E(1), Tipton KD, Wolf SE, Wolfe RR.Essential amino acids and muscle protein recovery from resistance exercise.Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002 Oct;283(4):E648-57.

*3 Tipton KD(1), Borsheim E, Wolf SE, Sanford AP, Wolfe RR. Acute response of net muscle protein balance reflects 24-h balance after exercise and amino acid ingestion.Am J Physiol Endocrinol Metab. 2003 Jan;284(1):E76-89. Epub 2002 Sep 11.

 

Autor článku: Jiří Žižlavský