lentinan

Lentinan, nejvíce sledovaný a klinicky testovaný beta-glukan ze Shiitake

Vědci po celém světě jsou po desetiletí zaujatí schopností adaptogenních hub absorbovat nosnou organickou hmotu a jejich tradičním medicinálním užitím. Jejich výzkum se specificky soustředí na konkrétní bioaktivní sloučeniny obsažené v houbách. Patří sem různá nutraceutika jako lektiny, triterpenoidy, polysacharidy, fenolické sloučeniny, flavonoidy, proteoglykany a ergosterol. Tématem dnešního článku je lentinan, polysacharid pocházející ze Shiitake. Tato přírodní sloučenina si získala významnou pozornost vědecké komunity díky jejímu potenciálnímu vlivu na obranný štít.

Lentinan, nejvíce sledovaný a klinicky testovaný beta-glukan ze Shiitake

Lentinan pochází ze Shiitake, houby dobře známé gurmánům a příznivcům přírodních cest k posílení organismu. Jeho jméno reflektuje latinskou klasifikaci této houby: Lentinula edodes, podobně jako například ganoderan koresponduje s Ganoderma lucidum nebo grifolan s Grifola frondosa. Shiitake, které často roste na kmenech stromů, je mnohem víc než jen kulinářská přísada. Jeho aktivní biomolekuly, kam patří i lentinan, jsou nyní cílem pozoruhodného výzkumu zaměřeného na porozumění a využití jeho schopností.

Lentinan - polysacharid ze Shiitake

Lentinan patří do rodiny polysacharidů, které jsou obsažené ve všech stopkovýtrusných houbách (basidiomycete). Specifičtěji patří do podskupiny beta-glukanů. Popsán byl v 70. letech, jeho primární struktura sestává z páteře tvořené glukózovými jednotkami spojených beta-glykosidovými vazbami v 1,3 a větvením v 1,6. Tato čísla odpovídají způsobu, kterým jsou jednotky spojené dohromady. Specifická molekulární struktura lentinanu sestává z 5 glukózových jednotek spojených v 1,3 s 2 glukózovými větveními v 1,6. i když jsou beta-glukany běžné, existují významné variace v jejich biologické aktivitě v závislosti na jejich rozdílné struktuře.

 

Význam adaptogenních polysacharidů v houbách

Lentinan a polysacharidy mají zásadní význam pro přežití všech hub a tvoří srdce jejich životních procesů.

 • Pohyb: houby se raději rozšiřují než hýbou, proto vyvíjejí tzv. hyfy, vlákna prorůstající hmotou, ze které houba roste.  Pohyb je stimulován produkcí hyper-amplifikovaných polysacharidů.
 • Výživa: polysacharidy jsou přítomny při degradaci lignocelulózového materiálu a přispívají k tvorbě, pohybu a aktivitě enzymů.
 • Komunikace: v buněčné stěně tvoří polysacharidy sítě, které se během buněčného dělení a růstu hub používají jako kanály pro buněčnou komunikaci a signalizaci.
 • Ochrana: přítomnost polysacharidů v hyfách zlepšuje mechanickou odolnost a tím chrání buňky před vnějšími hrozbami.

Biologické aktivity lentinanu

Přehled vědecké literatury odhaluje dvě skutečnosti - zaprvé, beta-glukany jsou mezi sloučeninami z hub ty nejstudovanější, zadruhé, mezi beta-glukany je nejvíce studovaný právě lentinan. Je v centru pozornosti mnoha studií, ať už in vitro, in vivo nebo klinických, které pomáhají vnést světlo na biologické mechanismy této sloučeniny.

Imunomodulační aktivita

Výzkumy ukazují, že lentinan hraje klíčovou roli při regulaci obranného štítu. Vazbou na různé membránové receptory jako je TLR2/4/6/9, Dectin-1, stejně jako na komplementový receptor CD11b, beta-glukan aktivuje signální dráhy jako jsou MAPK-NFκB a Syk-PKC. Tyto aktivace stimulují imunocyty jako jsou NK buňky, makrofágy a T buňky (viz obrázek níže).

Už od 80. let znalost imunomodulačního mechanismu podpírá použití lentinanu v čínském a japonském zdravotním systému, kde se používá pro přesně cílenou pomoc. Navíc jiné studie také vyzdvihují cytotoxický potenciál této sloučeniny, zde je však třeba další výzkum.

Závěr:

Dle dostupných klinických studií a meta-analýz prokazuje Lentinan velmi slibné a jedinečné výsledky. V součanosti se výzkumu této bioaktivní látky věnují přední evropští biotechnologičtí lídři v oblasti adaptogenních hub jako je například španělská společnost Hifas da Terra.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroj: 

 • https://hifasdaterra.com/en/blog/lentinan-the-most-studied-beta-glucan-from-shiitake/
 • Roszczyk, A., Turło, J., Zagożdżon, R., & Kaleta, B. (2022). Immunomodulatory properties of polysaccharides from Lentinula edodes. International Journal of
  Molecular Sciences, 23(16), 8980. https://doi.org/10.3390/ijms23168980
 • Antonelli, M., Donelli, D., & Firenzuoli, F. (2020). Lentinan for integrative cancer treatment: An umbrella review. Proceedings (MPDI), 83(1), 1. https://doi.org/10.3390/iecbm2020-08733
 • Zhang, M., Zhang, Y., Zhang, L., & Tian, Q. (2019). Mushroom polysaccharide lentinan for treating different types of cancers: A review of 12 years clinical studies in China. En L. Zhang (Ed.), Progress in Molecular
  Biology and Translational Science (Vol. 163, pp. 297–328). Elsevier.
 • Zhang, Y., Zhang, M., Jiang, Y., Li, X., He, Y., Zeng, P., Guo, Z., Chang, Y., Luo, H., Liu, Y., Hao, C., Wang, H., Zhang, G., & Zhang, L. (2018). Lentinan as an immunotherapeutic for treating lung cancer: a review of 12 years clinical studies in China. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 144(11), 2177–2186. https://doi.org/10.1007/s00432-018-2718-1
 • Oba, K., Morita, S., Matsui, T., Kobayashi, M., Kondo, K., & Sakamoto, J. (2007). An individual patient data meta-analysis of the immunochemotherapy using lentinan in patients with advanced gastric cancer. Journal of Clinical Oncology:
  Official Journal of the American Society of Clinical Oncology, 25(18_suppl), 15136–15136. https://doi.org/10.1200/jco.2007.25.18_suppl.15136
 • Wu, X., Zheng, Z., Guo, T., Wang, K., & Zhang, Y. (2021). Molecular dynamics simulation of lentinan and its interaction with the innate receptor dectin-1. International Journal of Biological
  Macromolecules, 171, 527–538. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.01.032
 • Nandi, L. G., Guerra, J. P. T. A., Bellettini, I. C., Machado, V. G., & Minatti, E. (2013).
  Properties of aqueous solutions of lentinan in the absence and presence of zwitterionic surfactants. Carbohydrate Polymers, 98(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.
  carbpol.2013.04.053
 • Yang, D., Zhou, Z., & Zhang, L. (2019). An overview of fungal glycan-based therapeutics. Progress in Molecular Biology and Translational
  Science, 163, 135–163. https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2019.02.001
 • Ji, X., Su, L., Zhang, P., Yue, Q., Zhao, C., Sun, X., Li, K., Liu, X., Zhang, S., & Zhao, L. (2022).
  Lentinan improves intestinal inflammation and gut dysbiosis in antibiotics-induced mice. Nature Scientific Reports, 12(1), 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-022-
  23469-2 10. Pawar, P. P., Ghorpade, H. S., & Kokane, B. A. (2018). Sublingual route for systemic drug delivery. Journal of drug delivery and therapeutics, 8(6-s),
  340–343. https://doi.org/10.22270/jddt.v8i6-s.2097
 • Fukushima M, Ohashi T, Fujiwara Y, Sonoyama K, Nakano M. Cholesterol-lowering effects of maitake (Grifola frondosa) fiber, Shiitake (Lentinus edodes) fiber, and enokitake (Flammulina velutipes) fiber in rats. Exp Biol Med (Maywood). 2001 Sep;226(8):758-65.
 • Xu X, Yan H, Zhang X. Structure and immuno-stimulating activities of a new heteropolysaccharide from Lentinula edodes. J Agric Food Chem. 2012 Nov 21; 60(46):11560-6. Epub 2012 Nov 12.
 • Ina K, Furuta R, Kataoka T, Kayukawa S, Yoshida T, Miwa T, Yamamura Y, Takeuchi Y. Lentinan prolonged survival in patients with gastric cancer receiving S-1-based chemotherapy. World J Clin Oncol. 2011  2(10):339-43.
 • Okuno K, Uno K. Efficacy of orally administered Lentinula edodes mycelia extract for advanced gastrointestinal cancer patients undergoing cancer chemotherapy: a pilot study. Asian Pac J Cancer Prev. 2011 12(7):1671-4.
 • Kabir Y, Yamaguchi M, Kimura S. Effect of shiitake (Lentinus edodes) and Maitake (Grifola frondosa) mushrooms on blood pressure and plasma lipids of spontaneously hypertensive rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1987 Oct;33(5):341-6.
 • Otsuka M, Shinozuka K, Hirata G, Kunitomo M. [Influences of a shiitake (Lentinus edodes)-fructo-oligosaccharide mixture (SK-204) on experimental pulmonary thrombosis in rats]. [Article in Japanese] Yakugaku Zasshi. 1996 Feb;116(2):169-73.
 • Yagi K. Liver protective effect of Lentinula edodes mycelia (LEM). Gan To Kagaku Ryoho. 2012 Jul;39(7):1099-102.