alergie

Alergie a mikrobiom, klinické studie na vybrané doplňky stravy z adaptogenních hub, díl 2.

V minulém díle jsme si pověděli o provázaném vztahu mezi stavem mikrobiomu od raného dětství a vznikem alergií. V dnešním už se zaměříme na konkrétní doplňky stravy, které mohou pomoci a klinické studie mapující jejich účinek.

Alergie a mikrobiom, klinické studie na vybrané doplňky stravy z adaptogenních hub, díl 2.

Agaricus blazei Murill

Studie: Extrakt z medicinální houby Agaricus Blazei Murill může chránit proti alergii (1)

Abstrakt: Agaricus blazei Murill je jedlá brazilská houba, která se používá v tradičních medicínách na celé spektrum nemocí. Ukázalo se, že u myší má antiinfekční a proti-tumorové vlastnosti díky vyvolání Th1 odpovědí. Na druhou stranu, lgE-mediovaná alergie je spouštěná odpovědí Th2. Na základě předpokladu o fungování Th1/Th2, že zvýšená Th1 reakce může podpořit redukci Th2, bylo cílem prozkoumat, jestli může mít AbM proti-alergický efekt. Byl ustanoven model s použitím myší, které byly vakcinovány modelovým alergenem ovalbumin (OVA). Zároveň pokusná zvířata dostala houbový extrakt (zejména 82%) obsahující AbM, ale také Hericium erinaceum (15%) a Grifola frondosa (3%) nebo placebo den předem nebo 19 dní po aplikaci. Myši byly zkoumány 26. Den – měřily se anti-OVA lgE (Th2 reakce) a lgG2a (Th1 reakce) protilátky v séru a Th1, Th2 a Treg cytokiny v buňkách sleziny. Zjistilo se, že extrakt, ať už byl podán před nebo po aplikaci, snížil hladiny anti-OVA lgE, ale ne lgG2. Byla tendence redukované Th2 poměrné k hladinám cytokinů Th1. Závěrem tedy je, že AbM extrakt může předejít vývoji alergie a zároveň být využitý jako terapeutická látka proti už rozvinuté alergii.

Shrnutí: Agaricus blazei Murill může být komplexním řešením pro alergie, funguje totiž jako imunomodulátor, antihistaminikum a prebiotikum.

Hericium erinaceus

Studie:  Prospěšné účinky polysacharidů z Hericium erinaceus na poškozenou střevní bariéru u myší s imunitou potlačenou cyklofosfamidem (2)

Hericium erinaceus je druh velké houby s bohatými nutričními parametry a s polysacharidy, které ukazují mnohé biologické účinky. V současné době se široký zájem soustředí na zachování nebo zlepšení zdraví střev pomocí konzumace jedlých hub. Studie ukazují, že snížená imunita může poškodit střevní stěnu, což následně vážně poškozuje lidské zdraví. Tato práce se proto zaměřila na účinky polysacharidů z Hericia na poškození střevní stěny způsobené u myší cyklofosfamidem. Výsledky ukázaly, že Hericium efektivně zvýšilo hladiny celkové antioxidační kapacity, glutathion peroxidázy a celkové superoxiddismutázy. Zároveň snížilo obsah malondialdehydu v játrech. Hericium také zvýšilo imunitní tzv. imune organ index, hladiny Il-2 a lgA, což ve střevech posílilo mRNA expresi Muc2, Reg3γ, ocludinu a ZO-1 (proteiny mající vliv na stav střeva a střevní stěny) a snížilo tak střevní propustnost.

Dále se potvrdilo, že Hericium posílilo hladiny proteinů těsných spojů, což pomáhá chránit střevní slizniční bariéru. Tyto výsledky tak naznačují, že Hericium může snížit střevní propustnost a posílit střevní imunitu.

Shrnutí: Hericium funguje jako imunomodulátor, působí jako prebiotikum a zároveň posiluje funkci střevní bariéry, je tak významnou pomocí při alergiích i potravinových alergiích.

Závěr

V dalším díle se budeme věnovat látkám, které mají vedle hub také pozitivní efekt při alergiích a potravinových alergiích – probiotikům a přírodním antihistaminikům.

Autor článku: Tomáš Kouřil

Zdroje:

  1. Ellertsen, L.K. 2009. An Extract of the Medicinal Mushroom Agaricus Blazei Murill can Protect Against Allergy. Clinical and Molecular Allergy 7(6):6. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/24402724_An_Extract_of_the_Medicinal_Mushroom_Agaricus_Blazei_Murill_can_Protect_Against_Allergy
  2. Tian, B. 2023. Ameliorating effects of Hericium erinaceus polysaccharides on intestinal barrier injury in immunocompromised mice induced by cyclophosphamide. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892225/